DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vill att du skall vara fullkomlig

19 mars 1987

Jag är här; det är Jag, Jesus;

Vassula, upplyft dig till Mig; Jag vill att du skall vara fullkomlig; gläd Mig och var fullkomlig; är du villig att vara fullkomlig?

(Jag var förstummad.)

Jag vill att du skall vara det; Jag frågar dig, Vassula;

Men Herre, att vara fullkomlig är helt omöjligt. För en sådan som jag skulle det redan vara något att vara nära på god.

Vassula, Jag skall lära dig att vara fullkomlig; Jag försäkrar dig att det inte är omöjligt, men du måste låta Mig forma dig; överlämna dig själv helt och hållet till Mig, så skall Jag forma dig sådan Jag vill att du skall vara;

Jesus, jag tror aldrig det kommer att lyckas; jag är svår att forma, det blir som att försöka forma en klippa.

Vassula, ack Vassula, litar du inte på Mig? Jag är Gud, och Jag kan forma även klipporna som Jag vill; vet du varför Jag har valt dig?

Ja, Herre.

här är ännu ett skäl; Jag valde dig därför att du är svag, och din svaghet behagar Mig; barn, kom och känn Mitt Hjärta, Mitt Hjärta längtar efter att bli älskat; kom och förnim Mitt Hjärta med din själ; Vassula, är du beredd? känn Mig;

(Jag var som förstenad.)

bedröva Mig inte, kom och känn Mig; du känner Mig inte;1

Nej, jag har inte känt Dig; jag hade inte mod till det.

vill du säga Mig vad ditt problem är?

Nu blir det värre,

varför?

(Jag var generad för jag kände mig så ovärdig.)

Min förlägenhet. Jag känner mig generad över att stå inför Dig.

Vassula, varför? gör Mig inte bedrövad utan säg Mig vad ditt problem är;

Jag blev generad över att jag skulle röra vid ditt Hjärta. Jag kände mig som en spetälsk som skulle röra vid en frisk. Vem är jag att jag skulle närma mig Dig!

var gång du blir generad älskar Jag dig bara mer;2 dotter, eftersom vi är förenade för evigt och du är Min, skall Jag tillåta Mig att tränga djupt in i ditt hjärta; att du gifter dig med Mig ärar Mig och renar dig; vi är förenade;

Ja Herre, men se på vad du är förenad med!

Jag älskar dig, kom och luta dig mot Mig nu; Vassula, känn Mitt Hjärta;

(Senare)

(Jag kände Hans Hjärta som var mycket varmt, och slog hårt av längtan att bli älskat.)

du behöver inte vara generad över att känna Mitt Hjärta; Jag är din Gud som ber dig om detta; tillåt Mig att använda dig som Jag önskar; tillåt Mig att kyssa dig;

(Jag blev misstänksam, tänkte att det kanske var det onda som ville få mig att falla i synd.)

Jag är Herren Jesus Kristus; var inte rädd;

(Jag var fortfarande försiktig. Fastän jag inte märkte något ont i närheten var jag i alla fall misstänksam.)

var inte rädd;

(Jag kunde inte bli fri från den där spetälskekänslan. Jag rörde mig inte.)

vet du hur mycket Jag älskar dig?

Ja, jag vet, Jesus.

varför avvisar du då Min kyss?3

Därför att jag inte är värd en kyss av Dig.

Vassula, har Jag inte sagt dig förut att du aldrig skall neka Mig något? och vad svarade du Mig?

Att jag aldrig skulle neka Dig någonting.

Ja, varför avvisar du då Min kyss; Vassula, avvisa Mig aldrig; om Jag ber dig om något är det av kärlek, tillåt Mig att få kyssa dig, låt Mig få göra det! vill du tillåta Mig nu? kom till Mig och känn Min kyss, en himmelsk kyss på din panna, är du beredd?4

Jag älskar dig;


1 I betydelsen att känna Hans Kärlek.
2 Jag förstod senare att det behagade Honom att jag kände min ovärdighet.
3 Mycket senare, efter flera år, när jag lärde känna Jesus mer, förstod jag att Jesus försökte lära mig den förtrolighet med Honom som St Gertrud och andra fick erfara.
4 Jesus kysste mig på pannan. Han lämnade Mig i ett tillstånd av extas. Hur kan jag beskriva det? Under de följande två dagarna kände jag mig tom, genomskinlig, som klart glas. Han gav mig en sådan oerhörd känsla av frid i själen. Min andning tycktes gå tvärs igenom mina lungor och fylla hela kroppen, så att det kändes som om jag var luft.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message