DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Korsets språk är Kärlek

10 september 1990

Herre Sebaot, upprätta oss,
låt Ditt Ansikte lysa över oss så att vi blir frälsta. 1

frid vare med dig;

stöd dig på Mig ... Jag har inte format dig för intet; Jag har inte påbörjat detta Verk med dig för att lämna det ofullbordat; Jag har välsignat Mitt Verk så att det förhärligar Mig, och du, du som är ingenting, och utan några gåvor att erbjuda Mig, på dina skuldror har Jag lagt Mitt Ok för att förvilla de visa och förskingra dem, och för att visa dem att så länge de vidhåller sin ståndpunkt skall Jag, Herren, inte uppenbara Mig för dem; – och du, dotter, ja ... häpna av förvåning över Mitt val, för vem kan säga: “Jag har tvättat mitt hjärta rent, Jag är rentvådd från min skuld?” och ändå hoppas dina förföljare, döva för Min Undervisning, att finna något som de kan vända emot dig; sannerligen säger Jag dig: av alla barn födda av kvinnor finns det ingen som är ringare än du; såret du har, Min dotter, gör ont också i Mig;

ja, hela detta släkte är en äktenskapsbryterska ... men Jag tänker rädda ditt släkte så som Jag räddade dig; även om Jag måste dra henne ut i öknen och göra med henne så som Jag gjort med dig:2 Jag skall blottställa hennes nakenhet för hennes ögon, och vid första tecknet på ånger, skall Jag skynda till henne så som Jag skyndade till dig; sedan skall Jag inför Mina änglar sjunga Min Kärlekssång för henne; Jag skall vända henne bort från villfarelsens stig och skänka henne nåden att följa Min Lag; sedan skall Jag lägga hennes hand i Min Hand för att leda henne tillbaka till Mitt Hus, där Jag skall visa henne Mitt Heliga Hjärtas alla Rikedomar; dessa Skatter som Mitt Hjärta sparat för Tidens slut: för att återuppliva denna flämtande låga som snart slocknar, till en Förtärande Eld som ger ljus åt dessa som lever i mörker och i dödens skugga;

– Vassula, Min dotter, dina förföljare kommer att försöka slita av dig de kläder Jag har gett dig och beröva dig Mina Juveler! men Jag lovar dig att ta bort varje hand som närmar sig dig; Jag ämnar göra slut på deras utsvävningar och deras vilseledande ande; Jag vill göra ett tillkännagivande som skall stå fast och för evigt: Konungars Konung, Guds Lamm, den Förste och den Siste, Guds Ord, den Uppståndne, Kristus, Återlösaren; för att avskaffa och avsluta deras sammansvärjning mot Min Kyrka, och deras falska läror om Mitt Ord och om Min Bild; Jag talar inte i liknelser nu, Jag säger dig i klarspråk att de förbereder en titel som inte tillhör Mig och inte är Jag; - en falsk Kristus, en livlös bild, en falsk gud: nästan omärkligt dold bakom en falsk ekumenik ... men Jag lovar dig, Mitt barn, att Jag skall segra till slut; Jag skall omstörta detta släktes falska lärare och ge er Mitt Heliga Hjärtas dolda rikedomar, genom att lägga Korsets språk i er mun, det språk som är Kärlek, med alla Dess Mysterier och Mirakler och Under!

sedan skall Jag påminna Mina herdar om orden ”ledarskap och tjänande”; Jag skall befalla dem att inte vara som höga herrar, vilka utövar sin makt på de fattiga; nej, den som vill vara stor bland de fattiga måste vara deras tjänare, och den som vill vara främst bland dem måste vara den siste, så som Jag kom till jorden, inte för att bli betjänad utan för att tjäna, och ge Mitt Liv till lösen för många;

– och du, lilla barn, var inte rädd för Mig;3 Jag skall behålla Mitt Ljus inom dig alltid och för evigt! be för ditt släktes frälsning och omvändelse;

Jag välsignar dig; välsigna Mig och älska Mig;


2 En rening som i skärselden. När jag såg mina synder med Guds ögon.
3 Jag var rädd att Jesus var förargad på mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message