DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver inte filosofer och lärda män

17 augusti 1990

Jag kommer till Dig, min Herre, för att be Dig förlåta mina synder. Herre, lyssna till min bön, jag vet att Du förlåter oss och har överseende med alla våra synder.

Jag förlåter dig, Jag förlåter dig hellre än att Jag låter Min vrede drabba dig ... ödelagd och obebodd var du; du var känd för din öken; du var som en trädgård utan vatten då Jag, likt ett vattendrag som rinner in i en trädgård, kom till dig för att bevattna din jord; Jag räddade dig ur Min fiendes grepp; lejonen har lämnat dig och ditt land är nu en trädgård, tack vare Min Oändliga Kärlek och Barmhärtighet;

– Jag är din Frälsare och Jesus är Mitt Namn; tillåt Mig att skriva följande budskap för1 ... Jag, Herren, står framför honom, och Jag ställer eld och vatten framför honom; Jag har gett honom friheten att välja; han kan sträcka ut sin hand mot vilket han föredrar; Jag ser varje handling han gör; Jag märker hans medvetna och rättframma ärlighet mot Mig och hans medvetna och rättframma oärlighet mot Mig; ”skynda dig och kom till Mig, så skall Jag återuppliva din låga: den lilla låga som finns kvar i dig dör snart! Jag älskar dig med evig Kärlek och Min Barmhärtighet är Omätlig; du åtnjuter Min ynnest;”

– många av er säger idag: låt oss dricka, låt oss äta, för i morgon skall vi dö; ljug inte för er själva ... besinna er och vänd er till Mig, er Gud; att lyda Min Lag är att älska Mig och den som lever i kärlek lever i Mig; Jag behöver inte er tidsålders filosofer och lärda män, inte heller mästare; Jag behöver svaghet ... fattigdom ... enkelhet ... förstår ni? dagarna kommer då Jag skall lägga Min Lag i era hjärtan;

Jag kommer i dessa Nådens dagar för att förbereda folken och påminna dem om att Jag kan rena ert inre jag från vidriga och döda handlingar som kan leda er till den eviga elden; – men detta släktes hjärta har blivit förhärdat, och trots att Jag talar öppet till jordens länder, vill de fortfarande inte höra på Mig; kom, ta ditt kors och följ Mig, Jag skall välsigna varje steg du tar;

(Senare, till den lilla bönegruppen)

Jag har inbjudit många till Min festmåltid men mycket få är villiga att komma,2 så Jag säger er: gå till de fattiga nu! gå till de blinda! några skall ni finna döda, men var inte oroliga, Jag skall uppväcka dem; Jag har upplyft er alla och Jag skall upplyfta många fler; så gå ut till de fattiga och de sjuka och se till att fylla Mitt Hus! låt dem som först var inbjudna till Min festmåltid men som vägrade att komma, häpna över att se de blinda ha syn och de fattiga vara rika med Min Kunskap! och de döda, uppväckta till livet!

frodas i Mina Rikedomar och vissna inte! var trogna och arbeta för Min Ära ... barn, utplåna er själviskhet; Mitt Rike är mycket nära er; var brinnande och följ Mitt Ord; håll er rena och lär er att utplåna er själva så att Min Ande andas i er;

– Jag har utvalt er, Mina änglar, inte därför att ni är värdiga, utan för att ni är fattiga och ömkliga; förhärliga Mitt Namn igen genom att komma tillsammans för att tjäna Mig;

var flitiga i alla goda gärningar – Jag är med er hela tiden


1 En Rhodosbo.
2 Den lilla bönegruppen försökte många gånger att inbjuda välkända präster och arkemandriter, till och med munkar, men var och en hade en ursäkt och visade inget som helst intresse för Herrens budskap. De var artiga.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message