DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var inte otålig i bönen

31 juli 1990

Min Herre, återuppliva mig som Ditt Ord har lovat.
Ta bort denna slöhetens ande som vilar över mig.
Hur länge ska jag ha denna ande?
Ingjut i mig en stadig ande av iver,
ta inte Din Helige Ande ifrån mig!

Vassula, Jag bara väntar på att få vara nådig mot dig, upprätta dig och placera dig i Mitt Heliga Hjärta; om du bara var uppmärksam på Mina Föreskrifter, skulle din ande vara stadigt förenad med Min Ande; du klagar, du stönar, ändå flödar Mitt Heliga Hjärta över av Kärlek och Medömkan med dig, själ! omsätt i handling allt det som Jag har givit dig!

kom ihåg Min Närvaro, ansträng dig! håll dig borta från allt som inte är Jag, håll dina ögon fästa vid Mig och endast Mig; ett kärl för Mitt Ord är du, men låt dig inte svepas bort vid första strömdrag! Jag har kallat dig och äktat dig och gjort dig till Min; måste du gå igenom dessa strömmar, är Jag med dig, eller genom stormvindar, så kommer dessa inte att rycka upp dina rötter; skulle du trampa i ett huggormsbo, skall du inte bli biten; Jag har gjort din stig jämn; Jag skall lyfta dig var gång du fastnar i törnen och snår; Jag inser din svaghet och din häpnadsväckande oförmåga, det är därför Mitt tålamod med dig är stort; drista dig alltså inte att säga: ”var är Din Ande?” Min Ande är alltid hos dig, Mitt barn;

lyssna, var inte otålig i bönen ... säg inte: ”Gud kommer att beakta Min svaghet, Han är full av Barmhärtiget”, för att sedan fortsätta att synda; öppna dina öron istället och lyssna villigt till alla Mina samtal, så skall Jag ge dig Mitt Ljus så att du förstår även djupsinniga ordspråk, för Jag är nära dig för att rädda dig ...

Gör mitt hjärta redo, käre Herre,
att prisa Dig i trofasthet.
Jag är omgiven av frestelser
som får mig att glömma Din Närvaro.

förstår du nu? nu börjar du komma till besinning ... du börjar inse i vilket eländigt tillstånd din själ befinner sig; ett ljus har tänts i dig; jubla, själ! jubla! för om Jag inte stod bredvid dig, så skulle du inte ha stått alls; var uppmärksam från denna stund, och låt aldrig ditt mod sjunka, kom alltid till Mig för att få hjälp; detta, Min Vassula, är inte ditt sista fall; Jag, Herren, skall lyfta dig var gång du faller med större medlidande och kärlek för var gång;

välsigna Mig nu och älska Mig;

Jag välsignar Dig, Herre,
Du som har fostrat mig som en far;
om mina fötter vandrar bort från Din Rätta stig igen,
skynda då till min hjälp.

lita på Min massiva Styrka, lita på Min Kärlek; kom mer än en gång till Mig idag; Kärleken är nära dig; Jag välsignar dig;

(Senare samma dag.)

(Jag kommenterade något, det lät skrytsamt.)

dotter, begrunda Mitt Verk i dig, gör inte anspråk på att veta; människan vet inte vad kärlek är om Jag inte ger henne det; inte ens en vis man kan upptäcka det, fast han gör anspråk på att veta; Jag ger en befallning från ovan och Mitt Ord far som en blixt till jorden, Jag sänder Mitt Ord för att smälta och värma frusna hjärtan; upplyft din ande och sök Urskillningens Ande; Jag skall trots dina fel stå vid din sida och göra dig i stånd till att förkunna hela detta budskap så att alla kan höra;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message