DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är med er för att förena er alla i kärlek

19 juli 1990

Min Gud! min Gud!
kom och lys upp mitt mörker!
kom fort och hjälp mig! Besök mig.
Min själ törstar efter Dig, min Gud.
När får jag se Ditt Heliga Ansikte?
Min själ försmäktar i mig...
varför upphör aldrig mina förföljare att fördöma mig?
O Gud, vad har jag gjort dem för orätt?
Herre, var är Du?
Låt åtminstone dem som förföljer mig
säga vilket brott de funnit mig skyldig till.
O Gud, vad jag saknar Dig...

älskade, Jag har inte talat i hemlighet; Jag bekräftar Mitt Ord och de vet det; du har inte sett Mig Ansikte mot ansikte, men Jag är nära dig; även om Jag är kroppsligen1 frånvarande, är Jag alltid hos dig i Anden;2 Jag är med er för att förena er alla i kärlek och för att väcka era sinnen, så att er förståelse kan utvecklas fullt ut, tills ni verkligen känner Mina hemligheter i vilka Vishetens och Kunskapens alla skatter är fördolda;3 Min välsignade, Jag vill att du skall ha en synlig bild av Min Gudomlighet, det betyder, genom att älska Mig brinnande, genom att samvetsgrant lyda Min Lag; och därför skall Jag, undan för undan, tillrättavisa dem som kränker Mig och förföljer dig; Jag skall påminna dem om hur de har avfallit; Jag skall ge dem möjligheten att omvända sig; mod! Jag säger dig detta, dotter: den som vill lyssna, låt honom lyssna; den som inte vill, låt honom låta bli ...


1 Kött och ben.
2 Jesus försökte trösta mig kärleksfullt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message