DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag sänder Min Moder som Lärare
Liknelsen om Ogräset

8 juni 1990

Herre, löftet som jag gav, hjälp mig hålla det.

frid vare med dig; Jag skall hjälpa dig käraste själ; ta emot Min Nåds Helige Ande; kom ihåg Min Undervisning; kom ihåg att Mina Vägar inte är dina vägar; be om urskillning;

Jag ber Dig, Herre,
ge mig urskillningens gåva,
för att skydda Ditt Ord
och kunna skilja mellan rätt och fel,
ont och gott,
Sanning och Lögn.

Jag skall mätta dig med urskillning, Jag skall inte lämna dig hjälplös, bli kvar i Min Kärlek; hör Mig: ropa ut över jordens länder att Min Återkomst är nära er, låt dem som har öron höra och de som har ögon, låt dem se; Jag, Herren, stiger ned i Min Gränslösa Barmhärtighet för att varna er och kalla er tillbaka till Mig;

lyssna, alldeles före Min Återkomst skall Jag ge mänskligheten ännu större Tecken än Jag ger er idag; var vaksamma, för ju större Mina Tecken blir, desto större kommer Satans raseri mot er att vara;

Jag har kallat profeter för att tillkännage Tidens Slut och Jag sänder Min Moder som Lärare för att undervisa er runt hela jorden; Jag sänder Henne för att bereda en väg för Min Återkomst i den här ödemarken, en jämn väg för Mig, er Gud, tvärs igenom er ödemark; håll er vakna, för ju fler Mina språkrör blir, desto mer kommer Satan att föröka de falska profeterna för att förvilla er alla; be, Mina älskade, för att kunna skilja den ena från den andra; be så att ni inte blir bedragna;

Jag har varnat er för att springa efter dessa falska profeter; kom ihåg, den som sår en god sådd till Min Ära kommer senare få sin belöning; Jag vill också påminna er om att bland det goda utsädet, som såtts och växer för att frambringa en god skörd, förlorar Min fiende aldrig tid, han sänder också sina falska profeter för att så sin säd i Min goda säd; låt dem vara tills Min Skördetid kommer; så som Jag har sagt i Min liknelse om ogräset,1 försök inte rensa bort det ena från det andra, då skulle ni rensa bort Mina grödor också; låt dem båda växa till skördetiden; vid den tiden skall Jag säga till skördearbetarna: samla först ihop ogräset och bind ihop det i knippen för att eldas upp, samla sedan ihop Min skörd i Min lada;

var vaksamma så kommer ni alltid att kunna veta skillnaden; var försiktiga och be Mig vägleda er, måtte ni alla lyssna till Mitt råd; var på er vakt, Min fiende är som ett sårat vilddjur, och blir därför allt vildare och farligare, ty Stunden för Min Återkomst är snart inne och eftersom Jag skall ge er större Tecken än dessa av idag sprider Satan i Mina Helgedomar redan nu, innan dessa Stora Tecken träder fram: förvirring ibland er för att leda er till splittring;

lev i frid, ni alla; lita på Mig och luta er mot Mig; gör allt ni förmår, resten skall Jag fullborda genom Mina Verk; kom ihåg, Jag har alla nycklarna till alla dörrar och Jag skall öppna var dörr vid den tid som Jag väljer;

Kärleken älskar er; Jag välsignar er; välsigna Mig och älska Mig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message