DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lev för Mig

23 maj 1990

frid vare med dig; det är Jag, Jesus; upphör aldrig att kalla på Mig, upphör aldrig att be, Jag ger dig Min Frid och Min Kärlek; dotter? har du inget att säga?

Jag ger Dig min fattiga kärlek och min intighet, Herre.

o, Jag längtar efter din kärlek även om den är fattig, och när det gäller din intighet, lilla barn, förbli alltid ingenting; utplåna dig själv fullständigt, tillintetgör allt som är du genom att suga åt dig allt som är Jag; fyll din ande med Min Ande så att din själ blir en levande fackla av ljus; var genomskinlig, ja, klar, så att ditt ljus lyser genom dig utan fläckar, endast i renhet; om du dagligen ber Mig att förlåta dina synder och om du tillåter Mig att rena dig, även om detta kräver lidanden och prövningar, så skall Jag utan tvekan göra det; Jag känner dina behov;

Jag tillåter dig inte att synda, Jag har aldrig befallt dig att synda, och Jag finner inget nöje i att höra din tunga slinta, har Jag inte bett dig att vara Min rökelse och blidka Mig med din väldoft? Jag smyckade dig med praktfulla klädnader och Jag gav dig en tunga för att prisa Mig och påminna Mitt folk om den Kärlek som Jag har för dem; var därför uppmärksam, elev, och lyssna till Vishetens undervisning; håll Mitt Namn Heligt och håll noga fast vid Min Lag och Min Undervisning, och Jag skall aldrig överge dig; Jag är din Gud och med Mig vid din sida, vem kan vara emot dig?

förvissa dig om att efter en sådan nådegåva given av Mig utan att du förtjänar det, att du inte förvägrar Mig någonting, och Jag menar det; lev därför för Mig, gör bot och fasta; fasta på bröd och vatten; förkasta inte i vredesmod de prövningar Jag ger dig, gläd dig när du blir förföljd! gläd dig när man hotar dig för Min skull! gläd dig när Mina fiender angriper dig! detta, Mitt barn, är de prövningar med vilka Jag skall fullkomna dig;

be utan uppehåll; be, be, be utan att räkna minuterna; Jag skall inte skona dig från lidande, Vassula, liksom Fadern inte skonade Mig från lidande; Jag vill att du skall vara ett levande krucifix, ett minne av Mig; visste du inte att lidandets gåva kommer från Min Oändliga frikostighet och av Min Oändliga Kärlek? tveka då inte att omfamna Mitt Kors; låt dina armar fatta Mitt Kors med iver och Det skall styra dig in på Livets Väg; om dina fötter vandrar bort från den rätta Vägen, var då förvissad om att Min Kärlek och Trofasthet kommer att bevara dig, Jag skall snabbt komma till din räddning;

låt din själ ständigt törsta efter Mig, låt Mig få höra och känna dina suckar av kärlek; din panna, själ, har Jag märkt på djupet med Min Kärleks Suckar, de Suckar Jag oupphörligen har gett dig; Jag har skrivit Mitt Heliga Namn på din panna och gjort dig till Min i all Evighet; lyft då dina ögon till Mig och finn Sann Frid i Min Närvaro;

säg Mig alltså, Min dotter, du som Mitt Hjärta älskar, vill du besvara denna Kärlek som Jag har för dig?

Min kärlek är fattig,
hur skall jag någonsin kunna ersätta Din Törnekrona
med en krans av rosor?
Min ande tänker ständigt på detta och modet sviker mig;
förklara då för mig utan att bli trött på mig,
så skall jag lära,
lär mig att älska Dig så som Du önskar att vi skall älska Dig,
lär mig att följa Din lag samvetsgrant i all evighet,
så att jag vandrar på Rättfärdighetens Väg,
styr mina steg in på Kärlekens Stig som Du har lovat.

ack, dotter ... Jag har ansträngt Mina Ögon i väntan på att dina läppar skulle förnya dina trohetslöften ...

Milde Jesus, alltid så ömsint, Du min älskade,
för mig då i Din Trofasthets Fotspår,
låt mig bli sjuk av kärlek till Dig,
låt mig få smaka Dina Lidanden,
de skall vara i min mun
som den dyrbaraste frukt från Din Trädgård.

öppna dig då för Mig så att Jag kan andas på dig; Min Andedräkt är av de mest förfinade dofter, Min Vällukt är en blandning av rökelse och myrra; öppna dig för Mig, själ, så att Min Kärleks Ande kan andas på dig; Min Andedräkt är Liv; öppna dig för Mig, Min älskade, Min dotter, Jag har ivrigt längtat efter detta ögonblick då Jag skall visa dig Mitt Gudomliga Hjärta; Jag kom hela vägen från Himmelen till din tröskel för att möta dig, och nu när Jag funnit dig skall Jag inte låta dig gå;

tala, själ! svara Mig;

Kom, kom till oss, Herre,
och föröka Ditt Sigill på våra pannor,
som är Din Helige Andes Kärlek, Löftets sigill;
Gud, skapa i oss ett rent hjärta,
jag vet att Du står på tröskeln till varje själ
och väntar på deras svar,
Dina Ögon längtar efter att deras dörr skall öppnas;
Dina Vingårdar står nu i blom, Herre,
och snart kommer de att frambringa tillräckligt med frukt för att föda varje öken;
de döda vänder inte åter till livet om inte Du andas på dem
och uppväcker dem med Din söta väldoft;
för Din Kärleks skull,
låt detta land av döda själar få liv igen.

Jag skall då le mot dem och Mitt Ljus skall tränga in mellan deras dörrars gångjärn och genom varje nyckelhål, till och med under deras dörr skall Mitt Ljus tränga igenom!

Halleluja, ära vare Gud!

ja! ropa i glädje, lilla hjärta, era ofruktbara länder kommer att bära frukt! brist ut i glädjetårar, alla ni som hör Mig, med evig kärlek har Jag förbarmat Mig över er; vingårdar skall växa upp istället för tistlar och törnen, Jag tänker visa Min Helighet och Min Vishet för att utplåna detta släktes fiendskap mot Min Gudomlighet och deras så kallade vishet;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message