DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Räkna inte timmarna du tillbringar med Mig

22 maj 1990

frid vare med dig, blomma; gläd Mig och meditera mer, be mer, var foglig så att Jag kan forma dig till Min Avbild; frukta endast när du inte talar Mitt språk; kan du nu känna igen Din Mästares Röst?

Ja, min Herre, det kan jag.

varför?

För Du lär mig goda ting och Ditt språk är Kärlek.

dela då all denna undervisning med de andra; allt som du har lärt dig av Mig, dela det med dina vänner, förhärliga Mig;

gläd Mig och dela Mitt Lidande på fredagar; träd in i Mina Sår, offra mer av din tid åt Mig; lev heligt, offra genom att ge allt som du har fått av Mig;

räkna inte timmarna du tillbringar med Mig, Jag vill ha dig generös, Jag vill att du ger Mig din vilja dagligen; ge Mig dina smärtor, ge Mig dina lidanden, ge Mig till och med den minsta skråma, så att Jag kan använda det du ger Mig för att utplåna dina synder och för att befria själar från deras reningseld; låt inte dessa saker passera förgäves, ge dem till Mig så skall Jag använda dem;

kom, innan du går och vilar, be Salve Regina; Jag lyssnar; fröjda Mitt Hjärta och din Moders Hjärta också ...

(Jag bad den.)

bra; kom dotter, gå och vila, Jag välsignar dig och ditt barn; vila i Mitt Hjärta så som Jag kommer att vila i ditt; känn förtröstan i allt som du tar emot, Kärleken älskar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message