DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Välsignade är de som gör Min Faders Vilja

16 maj 1990

frid vare med dig; Jag, Herren, kommer för att öppna hjärtan och befria er alla från det onda; ni lever i en tid av nåd; Jag sade att Min Ande skall utgjutas över hela mänskligheten;

välsignade är de som tar emot Min Nåds Ande utan att tvivla; välsignade är de som är fattiga i anden ty dem tillhör himmelriket; välsignade är de som har ett odelat hjärta, ty för dem skall Visheten uppenbara sig; välsignade är de som gör Min Himmelske Faders Vilja, Himmelrikets Portar skall öppnas för att ta emot dem; välsignade är Mina kärl av ljus som bär Mitt Ord och sprider Mina Budskap givna till er genom Den Helige Ande, ty många av era synder skall bli förlåtna;

kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message