DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Be till Fadern på detta sätt
Världen är död för kärleken

15 maj 1990

(Vår Heliga Moders budskap för Lens/ Sion.)

frid vare med er, barn;

Jag, er Heliga Moder, förbereder er för att möta Herren; Jag fostrar er i er andliga tillväxt; Jag höljer er med nåd för att hjälpa er och uppmuntra er; inse att det är en speciell tid som ni nu lever i, detta är de dagar som föregår Herrens Ankomst, de öppnar den väg som Herren skall återvända på; dessa dagar är en förberedelse på er Konungs nedstigande; be så att alla kommer att vara beredda; be ihärdigt, Mina små barn, för de själar som vägrar att höra och vägrar att se, be till er Fader i Himmelen på detta sätt:

Barmhärtige Fader,
låt dem som hör och hör
men ändå inte förstår,
höra Din Röst denna gång
och förstå att det är Du, den Heligaste av Heliga;
öppna ögonen på dem som ser och ser,
men ändå inte urskiljer,
så att de ser Ditt Heliga Ansikte
och Din Härlighet denna gång;
lägg Ditt Finger på deras hjärta
så att deras hjärta må öppnas
och förstå Din Trofasthet,
Jag ber och bönfaller Dig om dessa saker, Rättfärdige Fader,
så att alla länder omvänder sig och blir helade
genom Din Älskade Sons, Jesu Kristi Sår; Amen;

be Fadern att förlåta de styvnackade själar som vägrar att höra och se; Fadern är full av Barmhärtighet och Han kommer att se på alla sina barn; ja, ni små, ni är rökelse för Gud när ni ber för era bröders frälsning; ju mer ni ber desto kraftfullare blir era böner;

tacka Herren som kallade er och med Sin nåd fick er att hörsamma Hans kallelse, be därför för dem som vägrar att höra;

tiden är kort och många är fortfarande okunniga och i djup sömn; dagarna rinner iväg och Mitt Hjärta kastas i djup sorg när jag ser ned från höjden på dagens ungdom; Kärlek fattas ... men så har de heller aldrig mött kärlek; många av dem har aldrig fått känna sin mors värme eller kärlek eftersom hon inte haft någon att ge; världen har blivit kall, isande kall, och föräldrarna vänder sig mot varandra, barnet vänder sig mot sina föräldrar av brist på kärlek, modern avvisar barnets vädjan om kärlek; världen är död för kärleken, den vilar i det djupaste mörker därför att hat, girighet och egoism styr hela världen ända in i dess kärna;

Jag är skakad av fasansfulla syner, av denna mörka världs fördärv och det avfall som har trängt in i själva helgedomen; katastroferna, hungersnöden, sjukdomarna, krigen och plågorna, allt detta har ni själva dragit på er; allt som kommer från jorden, vänder åter till jorden; jorden förstör sig själv och det är inte Gud som låter alla dessa olyckor drabba er vilket många tycks tro; Gud är Rättvis och Barmhärtig, men ondska drar till sig ondska;

be ihärdigt, be med ert hjärta för er tidsålders omvändelse och frälsning; Mina barn, be med Mig; Jag behöver era böner; be och Jag skall bära fram dem till Gud;

Jag försäkrar er att Jag är med er vart ni än går; Jag lämnar er aldrig, ni som är Mina barn; Jag välsignar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message