DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De som sviker Mig skall bli ersatta
Detta är Mitt råd: be, be, be

13 april 1990

(Långfredagen – Ett budskap till alla som arbetar för och sprider dessa budskap.)

frid vare med dig; Jag är Den som sporrar Mina instrument; sluta att oroa dig, Jag är bredvid dig, Mitt barn;

Herre? Inta mig.

det skall Jag, om du tillåter Mig; gör rum för Mig; Jag älskar er; inser ni att det är genom Mig som Mitt Budskap skall bli känt; Jag äger nycklar till alla dörrar; om det finns något hinder så kom ihåg att Jag tillät det för Min Ära; var skickliga med Mitt Arbete, och Jag säger detta till var och en som Jag har valt att sprida Mina frön: de som sviker Mig skall bli ersatta;

var listiga som ormar men oskyldiga som duvor; frukta inte för någon; ta er i akt för farorna; lita på varandra, dela med varandra, bli kvar i Min Kärlek allesammas; kom ihåg att ni inte har sökt Mig, det var Jag som utvalde er och det var Jag som formade er, förvandlade er och gav er iver; Jag har försett var och en av er med en uppgift för att ni skall gå ut och bära frukt; det är Jag som har utsett er till detta arbete;

Jag älskar er och Jag skall vägleda er intill slutet; håll ut till slutet; sov inte och ge inte Satan något tillfälle, håll er vakna; vila när ni måste men försumma inte Mitt Arbete, gör allt ni kan så skall Jag göra resten; Jag är Dörren och ingen kommer in i Mitt Rike utom genom Mig;

Herre, säg mig vilka människor du talar till.

Vassula, var och en som bär Mitt Ord bär Mitt Ljus, Jag har utvalt dem och de vet det själva; Jag välsignar er alla, alla ni som sprider Mitt Budskap;

Vassula, Mitt lamm, Jag har alltid vetat att du är svag och det är därför Jag har utvalt dig; svaghet attraherar Mig; Min Kraft gör sig bäst i svaghet; prövningar kommer du alltid att ha, men dessa är för din tillväxt; Jag vill att du skall förhärliga Mig;

därför, Min Vassula, låt inte ormen fresta dig; han stryker omkring nära dig och försöker till varje pris att få dig på fall; var alltid på din vakt; Jag är med dig och Jag skall hålla dig uppe vid dina fall; be oavlåtligen så att frestaren inte får något tillfälle att närma sig dig, detta är Mitt råd: be, be, be och kom alltid ihåg Min Närvaro; fasta, bekänn dina synder och tillbe Mig; ät Mig och drick Mig; återgälda ont med kärlek och jubla över allt Jag ger er; ahh Vassula ... behaga Mig och förbli liten;

Herre, tillintetgör mig om du måste, men bevara mig liten.

Jag skall bevara dig liten ... fatta nu Min Hand och låt oss gå vidare;
Jag, Jesus, älskar er alla; kom ihåg att Jag är Uppståndelsen;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message