DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Använd ordet "oss" - En vision av helvetet

7 mars 1987

Vassula, Jag Jesus älskar dig; älskade, Jag har vilat; kom, Jag är nöjd; tro Mig, Jag känner Mig utvilad! låt oss arbeta med kärlek och gottgöra; kom, Jag skall lära dig att gottgöra; Jag är Livselixiret, Jag är Uppståndelsen;

Jesus, vad jag önskar att varje själ älskade dig! Det måste vara fruktansvärt att inte få något svar på en kärlek så Stor som Din!

Vassula, Min önskan är redan inpräglad i din själ; dotter, uppfyll Mig med glädje och lär dig att säga “låt oss gå och arbeta, låt oss göra det ena eller det andra“ använd ordet oss, vi är förenade för evigt! gläd Mig genom att säga “Fader må din vilja ske,“ neka Mig ingenting;

dotter, idag skall du följa Mig till Min fiendes mörka rike för att se hur de själar som förnekat Mig lider;

Jesus, är de förlorade?

de i helvetet är det, men de i skärselden blir räddade1 med kärlek från Mina älskade som ber och gör bot; frukta inte, för Mitt Ljus skyddar dig och Jag är med dig;

Jag såg mig själv i underjorden. Det liknade en underjordisk håla, mörk, bara upplyst av eld. Det var fuktigt och marken var klibbig. Jag såg flera själar på rad. De var bundna och man såg bara deras huvuden, ångestfyllda ansikten. Det var ett väldigt oväsen, det lät som om plåtmaskiner var i gång. Mycket slamrande, hamrande, skrik, stor brådska. Framför dessa ansikten stod någon, hans hand var utsträckt och i handflatan hade han lava. Han svängde armen från höger till vänster, hällde (stänkte) den heta lavan över de där ansiktena som var uppsvällda av brännsår. Plötsligt märkte mannen, som jag förstod var Satan, att vi var där och vände sig om.

(Satan sade) “Titta på henne!“ Han spottade på marken i avsky och raseri när han fick se Jesus och mig. “Eländiga mask, se på henne, nu har vi fått ner maskar hit också som kommer för att suga blodet ur oss, stick, f... off“. Han sade till mig: “Titta“, och slängde lava mot ansiktena igen. Jag hörde dem skrika: “åh, låt oss få dö...“ Satan som såg ut precis som en galning, skrek skummande av raseri: “Jordevarelser hör på mig, ni kommer till mig!” Jag bara tänkte att trots hans hotelser var han en dåre som trodde att han till slut skulle segra. Han måste ha läst föraktet i mina tankar och sa mycket hotfullt: Jag är ingen dåre! Sen gav han upp ett ondskefullt skratt och sade ironiskt till de stackars själarna: “Hörde ni, hon kallade mig en dåre. Kära älskade själar, ni skall få betala för hennes ord.“

Han tog ny lava för att kasta på dem. Förtvivlad vände jag mig till Jesus och bad Honom att göra något! Stoppa honom! Jesus svarade:

Jag skall stoppa honom;

I samma ögonblick som S. lyfte armen för att kasta lavan, gav det honom en oerhörd smärta, han skrek till av smärta och förbannade Jesus; sedan mig, “Häxa, ge dig iväg, gååå, lämna oss!“ De själars röster, som var vid helvetets portar, hördes ropa: “Rädda oss, rädda oss“2Då kom någon fram, jag förstod att det var en av Satans demoner, och S. frågade honom: “Är du i tjänst? Gör du vad jag har befallt dig att göra? Skada henne, förstör henne, avskräck henne.“ Jag förstod att Satan syftade på mig. Han ville att den där demonen skulle avskräcka mig från att träffa Jesus genom att få mig att skriva fel ord, eller förstöra budskapet som jag får. Jag bad Jesus att vi skulle få gå. Han sade:

kom låt oss gå härifrån; Jag vill att du skall skriva ner allt detta; Jag skall hjälpa dig att återge det; var nära Mig, älskade – Jag vill att Mina barn skall förstå att deras själar lever och att det onda existerar; det som är skrivet i Mitt Välsignade Ord är inte en myt; Satan existerar och försöker förgöra era själar; Jag lider av att se er sovande och ovetande om hans existens; Jag kommer till er med varningar och med tecken, men hur många av er kommer att läsa Mina varningar som sagor?

Mina älskade, Jag är er Frälsare; förneka inte Mitt ord, vänd er till Mig och känn smärtan i kärleken Jag har till er; varför, varför är ni så villiga att kasta er för Satans fötter?

O kom alla ni som inte längre tror på Mig; kom till Mig alla ni som har övergivit Mig; kom och se, för nu är det tid att lyssna; alla ni som sårar Min Själ, stå upp, vakna och se Mitt Ljus; var inte rädda för Mig, Jag har förlåtit er; Jag skall ta era synder och Mitt Blod skall rena dem; Jag skall ta bort era svagheter och förlåta er; kom och insup rättfärdighetens dagg som återställer era själar på väg mot förtappelsen; Jag kommer för att söka efter er, Jag kommer för att leta upp Mina borttappade får; skall Jag, som den Gode Herden se er gå förlorade och förbli likgiltig?

Vassula, vill du be för alla dem som är förlorade?

Nu, Jesus?

ja, nu;

Jag vet inte vad jag ska säga, Herre.

Jag skall lära dig, lyssna på Mig och säg efter Mig;

“O Helige Fader, jag bönfaller Dig,
genom Din Makt
och Din Barmhärtighet
att samla alla dina får,
förlåt dem och låt dem återvända
till Ditt Älskade Hem,
betrakta dem som dina barn
och välsigna dem med Din Hand, amen"

kom in i Mitt Hjärta, Vassula, för därinne är djup Frid;


1 Upplyfta till Paradiset.
2 Själar som befinner sig nära helvetets portar, i ett mycket lågt stadium av skärselden, kan genom våra böner “lyftas” upp till mindre plåga.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message