DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vi delar Mitt Lidande

2 mars 1990

(Tisdag – Jesus mötte mig igen i Sitt Lidande och Sitt Kors.)

vi delar Mitt Lidande av följande skäl, Mitt barn: för själars omvändelse, som gottgörelse, för alla dem som förvränger Mitt Ord, för dessa lärare som menar att Jag inte har uppstått med Min Kropp, för dem som kväver Mig när de gör åtskillnad mellan varandra i Mig, för den oärlighet som råder bland dessa som omger Min Ställföreträdare, för den oärlighet som råder bland dem som ropar om Fred och Enhet men inte lever efter sina ord, för dem som kväver Min Helige Andes Röst och för alla dem som fortsätter att leva i stor ondska under solen; älskade, gottgör för alla dessa själar som timme efter timme leder Mig på vägen mot Golgata, alla dessa gottgörelser är inte förgäves;

Kärleken kommer att hjälpa även dig; 1 kom;


1 Jesus menade när jag under eftermiddagen skulle leva med i Hans Lidande.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message