DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud har gett er Sin Kärlek som gåva

31 januari 1990

(Igår var jag under Herrens diktamen i sju timmar. Idag omkring sex timmar. Till slut frågade jag Jesus, ”Jesus, ska vi gå nu och göra lite annat arbete?” (Jag tänkte börja städa i köket.) Och Jesus sa utan den minsta tvekan: ”Låt oss gå då!” Han lät mycket angelägen om att jag kom igång med att städa köket. På honom verkade det som om jag skulle göra ett mycket viktigt och angeläget arbete...)

(Budskap till Nice att läsas den 11:e, från vår Heliga Moder.)

frid vare med er, Mina små barn; Jag är er Himmelska Moder, er Frälsares Moder, er Återlösares Moder; idag inbjuder Jag er alla att söka det som hör Himmelen till; Jag ber er lösgöra er från denna världens principer och lyfta era huvuden mot himlen, sök allt som är himmelskt; sök Ljuset och Ljuset skall inte svika er; behaga Gud och vänd er till Honom, håll inte fast vid världen, håll fast vid Honom som skall leda era steg till himmelen;

Mina älskade barn, har ni ännu inte förstått? Himmelen är ert Hem och jorden är er förberedelse, er förberedelse för att möta Gud; Gud har gett er Sin Kärlek som gåva, skall ni inte besvara Hans Gåva? många av er har sett många tecken, ge akt på dessa tecken, de är tecknen för Tidens slut, de är inte tecken på världens slut, utan tecken på att en tidsålder går mot sitt slut; Jesus och Jag förbereder er alla att träda in i Kärlekens och Fridens tidsålder, den Nya Himmelen och Den Nya Jorden som har utlovats er för längesedan;

Jag bönfaller er därför att omvända er innan reningens dag, för tiden är kort och Jag säger er att innan detta släkte förgås, skall allt det som Jag har förmedlat genom mina utvalda själar, äga rum, från tiden i Fatima intill denna dag; älskade barn, kom ihåg att Vår Närvaro också är ett mysterium och ni skall alltid komma ihåg att ni ALDRIG är ensamma;

lär er att be oavlåtligen och med ert hjärta; lär er att fasta och göra bot; lär er att gå i bikt en gång i månaden; tröttna inte på att göra gott emot andra; lev Herrens Lag; Jag älskar er, barn, och det är av Kärlek som Jag förbereder er att möta Herren; Jag välsignar var och en av er; gå in i era hem med Vår Frid och glöm aldrig att Vi är med er;

(Läsning från bibeln: Luk 18:1-8)

Herre?

Jag är; Jag ger dig Min Frid; uppenbara Mitt Heliga Ansikte i Nice; Jag skall stå inför många; Mitt barn, var oförfärad, Kärleken älskar dig;

(Jesus styrkte mig inför bönemötet i Nice.)

Himlen är skapad av Ljus och när Himmelens portar öppnas framför dig, om så bara en aning, omsluter detta Ljus dig fullständigt; Jag har låtit dig få ’smaka’ en bit av himmelen; låt Mig då vara ämnet för din lovsång; och förkunna Mitt Namn för dina bröder i Min helgedom; prisa Mig i hela församlingen, upptänd Mina barns hjärtan, ge all ära åt din Gud; Kärleken är med dig;

Jag vill uppfylla de löften som jag har gett Dig, Herre.
Jag skall verkligen försöka bära fram mitt tacksägelseoffer åt Dig.
Ge mig de rätta orden så att jag kan tala om Dig och ära Dig.
Jag välsignar Dig, min Gud för att Du skämmer bort mig
och för att Du låter mig vandra i Din närhet,
i de levandes Ljus.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message