DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vill att du litar på Mig

30 januari 1990

Min Herre?

Jag är; stöd dig mot Mig var gång du känner dig missmodig och svag; Jag älskar dig och det är av kärlek som Jag tillåter vissa situationer och händelser att äga rum, för att visa dig att utan Mig är du ingenting; Jag tillåter dessa händelser för att hålla dig nära Mig, och för att göra din själ beroende av Mig, stödd mot Mig; Jag vill att du litar på Mig; Jag är Han som håller jordens grundvalar samman;

säg Mig att du älskar Mig, blomma; luta dig mot Mig, lyssna till Min Röst och följ Mig blint; börja arbeta tillsammans med din Gud; kom, det gläder Mig; Jag och du, du och Jag, förstår du?

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message