DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En bön från Jesus

29 januari 1990

Herre?

Jag är; lilla barn, låt oss be:

Herre min Gud,
lyft min själ från detta mörker in i Ditt Ljus,
omslut min själ i Ditt Heliga Hjärta,
mätta min själ med Ditt Ord,
smörj min själ med Ditt Heliga Namn,
gör min själ redo att höra Ditt samtal,
andas Din ljuva väldoft på min själ, uppväck den,
hänför min själ till att glädja Din Själ,
Fader, smycka mig, Ditt barn,
genom att droppa Din rena myrra över mig,
Du har fört mig in till Din Himmelska Sal,
där alla de Utvalda har sin plats,
Du har visat mig för Dina änglar,
o, vad mer önskar min själ?
Din Ande har gett mig liv
och Du, som är det levande Brödet,
har återställt mitt liv,
Du har bjudit mig att dricka Ditt Blod,
för att med Dig kunna dela Ditt Rike i evighet
och leva i all evighet,
Ära vare den Högste!
Ära vare den Heligaste av Heliga
Lovad vare vår Herre, Välsignad vare vår Herre,
för Hans Nåd och Hans Kärlek
sträcker sig från tidsålder till tidsålder och i all evighet;
amen;

bra, Mitt barn;

(Jesus var glad för min diktamen.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message