DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Världen är otacksam mot Kärleken

26 januari 1990

frid vare med dig; Kärleken älskar dig; evangelisera med kärlek för Kärleken; upprepa dessa ord efter Mig:

Min Herre och Konung,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne
så skall jag visa syndarna Dina vägar,
så att de återvänder till Dig;
amen1

(Senare)

gläd Mig och bli kvar i Mitt Ljus; Jag är Ljuset; be, Min Vassula, att de själar som sårar Mig skall få se Ljuset och så lära sig skilja sin vänstra hand från den högra;

hör Min Moder:

idag är Mitt hjärta i tårar på grund av så många synder; världen är otacksam mot Kärleken; Jag uppenbarar Mig för många och ropar,2bönfaller dem att återvända till Gud och ändra sina liv, men bara några få gör det verkligen; det är så många som inte ändrar sig; dotter, be för dessa hårdnackade själar;

Jag skall be, Heliga Moder.

Jag välsignar dig och alla som ber för dessa själar;


2 Till mänskligheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message