DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Vägen, Sanningen och Livet

22 januari 1990

(Budskap till Frankrike, Nice, för vårt bönemöte den 11 februari 1990.)

frid vare med er;

Jag är Kärlekens, Fridens och Försoningens Ande; Jag är Han som älskar er mest;

Jag är er Skapare; sannerligen säger Jag er, Jag skall fortsätta att sända ut Min Helige Ande över era söner och döttrar, så som det aldrig skett under många släktled, för att livnära er direkt från Min Egen Hand och för att lägga hela Min Lag i era hjärtan;

Jag uppenbarar i era dagar Mitt Heliga Ansikte för er alla; ja, Mitt Heliga Ansikte skall lysa över er, Mina älskade, Jag skall uppenbara Min Härlighet för er; och till er som ännu inte lärt känna Mig skall Jag också komma, och ta er hand i Min och lägga den på Mitt Heliga Hjärta, Jag skall låta er känna Mina Hjärtslag och om ni sedan tillåter Mig, skall Jag dra ert lilla hjärta till Mig och förtära det med Min brinnande Kärlek och göra er helt och hållet till Mina;

om ni överlämnar er till Mig, skall Jag forma er till Min Gudomliga Avbild, Jag skall ge er tillbaka er gudomlighet och göra er heliga så som Jag är Helig; så kom till Mig, er Frälsare, varför se åt ett annat håll? varför söka det som världen erbjuder, som inte varar? sök det som är Heligt och Evigt, varför lita till vad världen erbjuder när det som den erbjuder inte består? har ni inte hört förut att Jag sagt att allt kött är gräs? gräset förtorkar, blommorna vissnar, men Mitt Ord förblir för evigt; vänd er till Mig och lita på Min Kärlek;

Mina små barn, Jag är Vägen, Sanningen och Livet; lyssna inte på Frestaren som vill fördärva er själ, hans rike tillhör världen; men lyssna på Mig er Gud, som erbjuder er Min Hand idag och böjer Mig hela vägen ned till er för att lyfta er från stoftet och göra er heliga i Mitt Hjärta; lyssna på Mig så skall ni få ärva Mitt Rike;

kom till Mig och slut fred med Mig, Min Frid lämnar Jag kvar åt er, en frid som inte världen kan ge er; kom, du som ännu inte har erkänt Mig som din Återlösare, och lösgör dig från de elementära ting som varken kan lyfta eller föda din själ, varför bli en slav under dem? kom tillbaka till Mig, även i ditt elände och din skuld tar Jag emot dig som du är, och säger att Jag redan har förlåtit dig; låt Mig säga dig, Mitt barn, att ingen människa har större kärlek till dig än Jag;

lyft era ögon till Mig och se Vem som vädjar till er; det är Jag, Jesus, er Frälsare, som kommer till er idag, och talar genom deras munnar som är de minsta bland er; Jag kommer barfota1 och som en Tiggare för att be dig om ett gensvar av kärlek; Jag söker ditt hjärta, avvisa Mig inte ... dag och natt sträcker Jag ut Mina Händer mot dig, när skall du komma till Mig? när kommer Jag att få höra ditt svar? kommer Jag att finna något svar i den här ödemarken, Mitt barn? eller kommer Tystnad att övertäcka Min Själ? lyssna, lyssna till Min vädjan, detta är den tröst du kan ge Mig, var inte rädd, Jag skall hjälpa dig, förstår du? Jag kommer att förnya dig helt och hållet om du överlåter dig till Mig;

Jag har kommit hela vägen till er dörr, och om ni samlas här idag för att lyssna till vad Min Ande säger till er, är det för att Jag valde att ha det på det här sättet; Jag har kommit för att ge dig Hopp; Jag har kommit för att ge dig Ljus; Jag inte har kommit för att döma dig utan för att väcka dig, Mitt barn, och visa dig Mitt Heliga Hjärta och Vem som står framför dig; ni är Mina, dock inte alla, för några av er sätter mänsklig ära framför den ära som kommer från Gud; så Jag säger er allvarligt:

ta emot Min Helige Ande idag ...
ta emot Min Helige Ande idag ...
ta emot Min Helige Ande idag ...

återvänd till Mig; Jag vill befria er från ondskan och väcka er kärlek till Mig; Jag tänker visa Mig för er och ge er tecknet på Min Heliga Närvaro så som Jag ger till andra, genom att hölja er i Min ljuva väldoft av rökelse;

kom därför till Mig och tala till Mig, att tala till Mig är att be, be från hjärtat; Jag har i nattens stillhet kommit för att påminna er om Mina föreskrifter; vet ni inte att sedan tidens begynnelse när människan blev satt på jorden, har ett rum beretts åt dig i Himmelen? ditt Hem är i Himmelen med Mig, vid Min sida; låt detta rum fyllas av din närvaro, bedröva Mig inte genom att låta Mig se ditt rum tomt för evigt ... återvänd till Mig, upphör att irra runt utan mål i denna ödemark; sök Mig, Mitt barn; upphör att göra det som är ont, lär er att förlåta, lär er att göra gott, förtrösta på Mig er Gud, lär er att älska era fiender, stifta fred med Mig; sannerligen säger Jag er, om jorden täcks av olyckor idag, är det frukten av dess avfall;

o Mina vänner, alla ni som älskar Mig och helgar hela ert liv åt Mig, ni som befriade de behövande när de ropade och gav värme till de föräldralösa som inte fått någon kärlek, ni som är lyhörda för de fattigas behov och tröstar änkan, öppnar era dörrar för de faderlösa, och ni som försöker tjäna rättvisans sak och aldrig lyfter er hand mot den oskyldige, gläd er! för ni är verkligen Mina barn;

Jag ber er idag, Mina älskade, att be med iver och gottgöra för dem som Mitt Hjärta älskar, men som vänt sig emot Mig; Jag ber er att offra er själva för dem som förvärrar Mina Sår, när Jag ser dem döda sitt barn innan det ens blivit fött; be för de moderliv som formar dessa barn men glömmer dem, och deras namn glöms bort;

ropa till Mig i era bekymmer så skall Jag skynda till er; räkna era välsignelser och prisa Mig, har ni inte hört förut att Jag räddar alla dem som håller fast vid Mig? ni är inte faderlösa, ni har en Fader i Himmelen som älskar er oändligt, och Hans Namn är som myrra, som flödar ut ur Honom för att smörja er och välsigna er;

älskade, Jag ger er Min Kärlek som gåva; fatta mod alla ni som offrar er för andra, Jag är nära er för att trösta er; fatta mod, Mina barn, er Gud är mycket nära er och många har hört Mina Steg; Kärleken återvänder till er som kärlek och skall bo mitt ibland er;

Jag välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett;


1 Barfota = i enkelhet, utan att behöva utvälja heliga själar för att visa sig genom dem.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message