DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Som Brudgum skall Jag försörja dig

5 mars 1987

frid vare med dig;
Vassula, älskar du Mig?

Jag älskar Dig, Jahve, min Gud, av hela mitt hjärta, och jag vill vara nära Dig.

Jag älskar dig också; Jag skall aldrig överge dig;

Vassula, Jag är Kung och Härskare av Frid och Kärlek; Jag står framför er och visar Mitt Heliga Ansikte för er alla; detta är början av Min kallelse till Fred och Kärlek; dotter, Jag skall fortsätta att undervisa dig med Vishet; Jag är mycket nöjd med dig; gläd Mig och hör Mina rop och skriv ner dem; tröttna inte att skriva; kom, allt kommer inte att vara förgäves;

Ja, Min Herre.

Jag ger dig Mina välsignelser; kom, stöd dig på Mig; förhärliga Mig genom att älska Mig dotter; sök Mig ständigt; förneka Mig aldrig; gottgör för andra; uppfyll Mitt ord; ta emot Min eviga Frid;

(Senare)

Vassula, förbli nära Mig; Jag skall påminna dig om att som Brudgum skall Jag försörja dig på ett överflödande sätt i allt vad du saknar; Jag älskar dig; varje ord Jag säger skall bli nedskrivet; vi skall arbeta tillsammans; tröttna inte att skriva;

(Jag läste den helige Mikaels bön för honom. Den helige Mikael svarade mig.)

genom Guds kraft skall Jag, den Helige Mikael, kasta ned i helvetet Satan och alla andra onda andar som söker själarnas undergång;

(Sen läste jag den helige Bernhards “Memorare“.)

älskade, dotter, Jag skall hjälpa dig; ta emot Min eviga Frid; Jag är nära dig intill slutet; fullborda Budskapet, Vassula; fullborda Guds ord; stöd dig på din Helige Fader, för Han är Full av Kraft; älska Honom och förhärliga Honom, vill du göra allt detta? stanna nära oss; Jag älskar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message