DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Väx till i Min Ande

15 januari 1990

Att leva i Dig är underbart!

blomma, detta är en ljuvlig stund för Mig; Jag upplyfter din själ till Mig så att du kan nå kontemplation och dessa stunder gläder Min Själ; är du medveten om skillnaden? Jag lyfter din själ till att nå det högsta medvetandet; du förnimmer Min Närvaro i detta ögonblick,1 mer än annars; överlämna dig till Mig och väx till i Min Ande; sätt Mig främst,

Min Gud, det är fantastiskt att vara med Dig! Herre?

Jag är; du lilla,2 skulle Jag någonsin överge dig?

Jag menar att det är OTROLIGT att vara med Dig så här; Moses Gud, Abrahams Gud, Du, Jesus!!

blomma, säkert har du hört talas om Mina Underverk som är ännu större än detta;

(Gud menar det här underverket att kunna kommunicera med Honom skriftligt.)

Kärleken är nära dig och det är Kärleken du lyssnar till och det är Kärleken som förtär dig, älska Mig så skall Jag göra resten; ta emot Min Frid; Jag Herren välsignar dig; helgonen är med dig;


1 När jag skriver.
2 Jag suckade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message