DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profetia om Ryssland

24 december 1989

(Julafton)

Jesus?

Jag är; ära vare Gud;

Ära vare Gud.

be, Mitt barn; överlåt dig åt Mig; kärleken är nära dig och har alltid varit det, från den dag du låg i vaggan intill denna dag, och kommer alltid att vara det; stanna nära Mig och visa bort alla förvirrande tankar; stöd dig bara mot Mig, var ett med Mig; tillfredsställ Min omättliga törst efter kärlek, O Pantocrator;

(Kommunismens fall i Rumänien)

Min blomma, Jag är världens Ljus; sjung och var glad, sjung av glädje för det är Jag, Jesus, som utför dessa underverk;

Mitt Kors skall på nytt resas över varje kyrka, förstår du? 1 en världsomfattande fred skall snart komma; Freden är på väg att födas; be för denna födelse av Fred och Kärlek; idag känner jorden början av födslovåndorna; dessa, Mina älskade, är Mina tidiga Tecken av Kärlek; 2Jag är himmelens och jordens Herre, och med Min Kraft skall Jag visa varje land att Jag är allsmäktig; Jag har sagt att Jag med Min Andedräkt skall omstörta alla dem som har försvagat er till slaveri; låt era nationer inse att allt lyder under Min Makt, och att det som Jag utförde med ett andetag är till Min Ära; ingen människa kan utplåna Min Lag;

låt alla länder inse att det är Jag, Herren, som kom för att befria dessa fångar ur fängelset och lyfta dem till Mig; det är Jag som låtit dina fiender komma på skam för evigt, och inte nog med det; Jag skall med din syster, Ryssland, sluta ett Fredens och Kärlekens förbund, och hennes brott skall Jag glömma bort, Jag skall göra henne till Min Brud igen, och ur hennes hjärta skall denna sång ljuda:

“Honom skall min kärlek alltid tillhöra,
och mitt förbund med min Gud skall stå fast;”

Min Själ törstar efter detta strålande ögonblick; Jag avser att visa Min storslagenhet och Min ära för varje nation som lever under himlen, genom din syster Ryssland; Jag skall klä henne i Min skönhet och i Min rättfärdighet, och Jag skall visa upp henne för dina bröder3 så att de kan se Min skönhet och Min rättfärdighet genom henne och i henne; dotter, bröllopet för din systers omvändelse är nära;

Jag har sagt att Jag är Han som stiger ned i ditt släktes misär för att trösta de förtryckta och befria fångarna och dem som lever i mörker från fängelset; det är Jag, din Frälsare, som kommer för att rädda dig från den röda drakens käftar; det är Jag, er Jesus, Mina duvor, som kommer för att bryta sönder era burar och befria er; det är Jag, er Helige som aldrig övergett er; och Jag säger dig sannerligen, dina portar4 kommer inte att förbli stängda för Mig;

Vassula, Jag kommer att störta ned alla dessa onda krafter i förakt och förödmjukelse, dessa krafter som slog sönder Mitt Hus och gjorde Det till öppna gravar; Mitt Ljus kommer att återuppväcka din syster Ryssland och alla hennes grannländer, Jag skall bryta upp alla era burar och befria er; lär att befrielse och räddning endast kommer från Mig; be för din syster, be för hennes grannar;

Min Herre, Du har sagt att “svårigheter kommer till den man som hopar vad som inte är hans och belastar sig med pantsatt gods. Kommer inte hans borgenärer plötsligt att resa sig mot honom och kommer inte de skuldsatta att vakna upp mot honom? Då kommer han att bli deras byte”5 Detta är exakt vad som hände i Rumänien, men oskyldiga människor betalade det med sitt blod.

var försäkrad om att Jag har samtliga av er tids martyr-helgon med Mig, offer för Satans raseri; Jag har med Mig alla dem som dog som offer; Jag säger er att hans raseri var sådant att då han visste att han förlorade sitt grepp, ämnade han utplåna varenda en av Mina blommor;

(Sedan såg Jesus på Rumänien ovanifrån.)

gråt inte du lilla, 6 ty Jag, Herren, skall bygga upp dina ruiner och låta dig växa och bära vittnesbörd om Mitt Namn; Jag skall låta dig se stora ting under Mitt Namn; äntligen fri! fri att komma till Mig, din Frälsare, och leva i Mitt Heliga Hjärta; Jag skall förjaga dina fiender, som också är Mina fiender, med Mitt Ljus; gråt inte över dina barn som inte längre finns till, ty idag säger Jag er att Jag har placerat var och en av dem i Mitt Hjärtas djup;

Välsignad vare vår Herre, Barmhärtighetens Gud,
för Han har besökt Sitt folk,
Han har kommit till deras hjälp,
Han har kommit för att låta ett Ljus
gå upp för dem som lever i mörker och dödens skugga.
Ära vare Honom som kommer för att styra våra fötter
in på Fredens och Kärlekens väg.
Amen.


1 I saw in an interior vision the roof of a church, and two or three men on it, struggling to put in the right place a heavy Cross, back again in its place.
2 On November 29, a month before events in Romania, Jesus and our Holy Mother gave us a Christmas Message, to read to the prayer group on December 22. Our Holy Mother's message was alluding to Romania's freedom.
3 Herren menar här katolikerna.
4 Rumäniens portar.
5 Hab. 2:6-7.
6 Jesus menar Rumänien.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message