DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

När prövningar kommer, protestera inte

19 december 1989

O Helige Ande av Undervisning, låt inte min själ gå vilse. Du är min Gudomliga Lärare och det är Du som gav mig råd, och det är från Din Mun som jag har lärt mig. Jag är här för att lyssna till Dig, min Herre och Mästare.

lilla barn, när prövningar kommer, protestera inte, säg inte din åsikt, Min Frid bör vara det enda som kommer från dig; Herrens Frid; spontana svar på dispyter kan bli obotliga misstag; ta vad Jag har gett dig från Mitt Hjärta, varken mer eller mindre; ta av det som Jag har gett dig; förstår du Mig nu?

Ja, Herre. Herre säg mig igen vem Du är.

hör Mig då: det är Jag, Jesus, Guds Älskade Son, Ordet som blev kött som kom och levde ibland er; det är Jag, er Frälsare, som talar till dig;1 blomma, fatta mod, vila på Mitt Hjärta och lyssna till Mina Hjärtslag; precis som Duvan i din vision; lyssna, Jag älskar er alla, till dårskap, nu känner du Mig bättre, O Pantocrator; Jag är din Fostrare och Jag skall upprätthålla dig genom tro, tro, tro; Jag älskar dig, och det är genom tro och i tro som Jag vill utbilda dig och fostra dig; inre hörande kommer du alltid att ha; för att höra Mig måste du samla dig för att kunna gå in i kontemplation; och för att påminna dig om Min Närvaro tar Jag bort din förmåga att kontrollera din hand, acceptera dessa saker eftersom det kommer från Mig; Jag tycker om att ha det på det här sättet, har du inte märkt att allt du lärt dig kom från Mig? Jag skall leda dig på detta sätt intill slutet, jubla, elev!

Du gör mig mållös, min Gud...

var glad, för du har inte gjort dig förtjänt av någon av dessa nådegåvor; kom, Kärleken älskar dig;


1 Jesus sa detta som om Han sa det till någon för första gången.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message