DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du har inga meriter
Livets källa flödar fram ur Mig

13 december 1989

Min Herre och Frälsare?

älskade, älska Mig; kom ihåg, Vassula, hur Jag utvalde dig framför många andra; denna Nåd som Jag ger dig är en stor gåva: att helt gå upp i Mig din Gud; Min lilla planta, du har inga meriter, men Min iver att lyfta dig till Mig och låta dig leva i Mig är sådan, att Jag har överseende med vad du är, till och med dina synder överser Jag med och förlåter; förstår du nu Min innerliga Kärlek?

förbli liten, sluta aldrig att ropa på Mig, sluta aldrig att törsta efter Mig; stöd dig mot Mig när du är trött, bli kvar i Mig för det är så Jag vill ha det;

Kärleken älskar dig;

14 december 1989

Förhärliga Mig genom att älska Mig och tillbe Mig din Gud; förstår du? nu vet du hur det är att vara i din Gud och leva i Mig; Jag är din Älskade Far som håller dig fast mot Mitt bröst, precis som en mor håller sitt barn till bröstet, ammar det, ger det värme, så gör Jag också med dig; Jag ger dig mat och Jag tröstar dig; du behöver inte oroa dig eftersom din källa till liv flödar direkt från Mig; du behöver inte vara rädd då du är innesluten i Min Kärlek och i Mina Armar; Jag är din Beskyddare och nära Mig är du trygg; Jag, Herren, har låtit dig utvecklas, precis som en mor som tar väl hand om sitt lilla barn; älskade, Livets Källa flödar fram ur Mig, var välsignad;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message