DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är snar till att förlåta och glömma
Var tålmodig som Jag är tålmodig

7 december 1989

Eftersom Du är En Herre,
för oss till En Tro och Ett Dop.
Herre, Du är En Gud som är allas Fader,
över allt, genom allt och i allt,
vi är alla oförmögna
att komma till gemensam förståelse,
vi är oböjliga...
kommer Du att lämna oss så här?

be att ni alla kommer till gemensam förståelse; Jag har skapat er och givit er friheten att fatta era egna beslut; att vara Mig trogen och hålla Mina Bud står i er makt; Jag har aldrig befallt er att synda, så be om Vishet för att upplysa detta släkte, så att det kan börja skilja sin högra hand från den vänstra;

(Det här budskapet är till den ungdomsgrupp jag har)

uppenbara Mig för mänskligheten så som Jag har lärt er: Jag är Kärlekens och Barmhärtighetens Gud; Jag är inte en komplicerad Gud och Jag jagar aldrig någon till döds; inse att Jag ger och begär i enlighet med detta, Jag kommer aldrig att fordra mer av en själ än vad hon kan ge, Jag ber inte om mer än vad hennes kapacitet tillåter; Jag ber var och en om ett litet gensvar av kärlek, ett leende, en tanke, ett vänligt ord, bara ett enda ord från deras hjärta skulle tas emot som miljoner böner; detta har stor betydelse, till och med en enda tanke ... Jag skall ta emot den som något oerhört dyrbart;

Jag älskar varje själ till dårskap; Jag är en Gud så oändligt Öm och Ödmjuk; Jag är Varsam med Min avkomma; den som introducerar Mig för Min avkomma som en krävande Gud och snar till vrede, skadar Min Kyrka; Jag är tålmodig och sen till vrede men Jag är snar till att förlåta och glömma;

ingen skall kunna säga att Jag bara söker heliga människor; Jag är känd för att gå och söka rätt på de sjuka och eländiga; deras elände attraherar Mig, deras oförmåga att nå Mig gör Mig ännu ivrigare att dra dem upp till Mig och trycka dem till Mitt Hjärta;

Jag är Jesus och Jesus betyder Frälsare och Jag kommer för att rädda och inte för att fördöma;

(Senare)

Mitt barn tror du att det är Jag, Jesus, som möter dig på detta speciella sätt?

Ja, det gör jag, Herre.

tror du att det är Jag, Jesus, som du ser omkring dig hela tiden?

Ja, jag tror Herre. - Varför frågar Du mig, Herre?

för att få höra dig säga det barn; var glad och välsigna Mig då, för Min Fader finner behag i dig; men du måste ändå arbeta och ständigt upplyfta din själ; Jag har givit dig nåden att se Mig med din själs ögon och att urskilja Min Röst; låt inte världen lägga beslag på dig nu när du inte längre tillhör dem; Min Vishet skall föröka din lärdom;

var varsam mot de fattiga så som Jag är varsam mot dig; och för deras talan; ingen fader överger sitt barn i öknen, så var tålmodig som Jag är tålmodig mot dig; dotter, försök inte upptäcka saker som ligger bortom din förmåga, för du kan vilseledas av dina egna antaganden och även vilseleda andra på det sättet; lita på Mig så skall Jag ge dig lärdomar som du kan ta till dig och inom din förmåga, lyssna till Mina Ord och aldrig till andras; luta dig mot Min Skuldra när du är trött, låt Min Skuldra vara en Viloplats för ditt huvud och Mitt Heliga Hjärta din Boning;

(Senare)

ät av Mig, lär av Mig; trösta Mina barn, vill du skriva nu? 1 - Jag är glad att känna dig klamra dig fast vid Mig; hängivenhet kommer att hålla dina ögon öppna och din själ borta från sömn; kom, var glad att Jag har lyft dig från de döda och från dem som ligger döda i åratal och förmultnade;

Jesus, Jag har bett Dig tidigare och jag ber Dig igen: om det är Din Vilja, gör med de döda och till och med de förmultnade det som Du har gjort med mig, väck dem till Liv och låt dem leva under Ditt Ljus.

döden kommer att bli uppslukad i seger inför Den Uppståndne, ty Jag är Livet; Jag är Uppståndelsen och Själva Livet och var och en som kommer för att äta Mitt Kött och dricka Mitt Blod skall ha evigt liv;

kom, Jag skall diktera för dig fortsättningen om Min Heliga Eukaristi, Jag, Herren välsignar dig för att du förenar dig med Mig på det här sättet och tillåter Mig att använda dig för att skriva ner Mina Ord; arbeta hårt, Min Vassula; allt kommer inte att vara förgäves; kom, Jag skall vägleda dig i allt du företar dig, stå fast!

(“Stå fast” sade Han därför att medan diktamen pågick, försökte den onde återigen ge antydningar att allt det här skulle kunna komma från mitt undermedvetna! och så sa Jesus att jag skulle “stå fast”. Satan är verkligen en plåga. Jag fäster inte så stor vikt vid de andra demonerna, de är också till besvär men mer som surrande flugor, de är rädda för mig fast de skulle vilja att det var tvärtom. Men de är ondskefulla och man måste vara på sin vakt. Demonerna arbetar som bäst då en själ slumrar till, försvagas eller tvekar. Böner ”dödar” dem helt enkelt och håller dem borta. Tron på Herrens Kärlek och Nåd förstör dessa demoner som ”surrar” vid ens öra och ”föreslår” onda tankar, förklädda till Sanningen och långt från Kärleken. Det är därför Herren vill att vi ska hålla oss uppmärksamma och vara i ständig bön. Oavlåtlig bön fungerar som en trygg mur runt om oss och håller Satan och alla andra demoner borta från oss. Ja, det är en ständig kamp.)


1Jag “klamrade mig fast” vid Jesus, för jag ville inte lämna den här stunden och låta Honom “gå”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message