DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag älskar barnslig tro

26 november 1989

frid vare med dig, barn; hör Mig, var försiktig, tala inte om saker som inte kommer från den här uppenbarelsen; använd Mina Ord från den här uppenbarelsen och från Skriften; Jag är din Lärare, var försiktig, lita på Mig; Jag Är din Frälsare; Jag Är din Ende Helige; Jag Är Den Jag Är; så varför inte lita på Mig? du behagar Mig när du ler mot Mig; Jag älskar barnslig tro;

Vassula, mod, Jag skall övervinna alla Mina fiender; mod, dotter, Jag vet att det är svårt att leva i landsflykt och i dödsskuggans dal, men var förvissad om Min kärlek; Jag är vid din sida och Jag skall hjälpa dig även i den minsta sak;

Kärleken älskar dig;

27 november 1989

Herre, var min Styrka, jag ska omfamna Ditt Kors ända till slutet. Jag tackar Dig för allt som Du ger mig.

ta emot Min Frid, Vassula av Mitt Heliga Hjärta; var inte rädd, den nådegåva som Jag har gett dig kommer du att få behålla till den dag då Jag kommer för att hämta dig; var glad över att Jag vill föda dig på detta sätt! var glad över att Jag vill lämna den här gåvan hos dig intill slutet! var glad över att Jag har visat dig sådan ynnest! var lycklig, dotter, över att Jag gav dig livet åter! Jag välsignar dig för denna lilla tro som du ger Mig; ta Mitt Kors, omfamna Mitt Kors; Mitt Kors är ditt Liv;

Jag, Jesus från Nasaret välsignar dig och alla dem som arbetar med Mitt Budskap och sprider Det, Jag välsignar var och en av dem; kom, vi, oss?

Ja, Herre.

vi, oss?

Ja, Heliga Moder.

28 november 1989

Min Jesus?

Jag är; Kärleken är nära dig, ta Mitt Kors och låt Mig få vila, Mitt barn; Kärleken är utmattad och behöver vila; ack Mitt barn, överge Mig inte; Jag skall ingjuta kunskap och urskillningsförmåga i dig men Jag vill ha din fulla överlåtelse dagligen, för hur skulle Jag annars kunna levandegöra Min Vilja i dig?

kom, kom ihåg Min Närvaro; Kärleken välsignar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message