DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Herren, skall störta alla bedragare i Min Kyrka
Mitt Ryssland skall bli det levande exemplet för er tid

13 november 1989

frid vare med dig, Mitt barn; evangelisera med kärlek för Kärleken; kyrkan skall återupplivas, ty Jag, Herren, skall störta alla bedragare som har satt sig på högsäten inom Henne; dotter, plocka bort dessa törnen som genomborrar Mitt Huvud, törnen som orsakar så mycket blödande; var inte rädd för dem, dotter, för Jag är bredvid dig; och sannerligen säger Jag dig, med Min Kraft och Min Stora Nåd skall Jag störta ned var och en av dessa;

du förstår Mitt barn, hela Himmelen har alltför länge varit i sorg över er så Oälskade Syster; i åratal sväljer vi Våra bittra Tårar ... “O Ryssland! du är blott en skapad varelse av kött! ondskan bars i ditt sköte, du skapelse av stoft och aska, Jag, den Allra Högste, skall uppväcka dig, ty Jag är Uppståndelsen; Jag skall sköta dig så att du återvänder till Livet och med Mitt Finger över dig skall Jag förvandla dig till en ljusomstrålad nation, så som Jag blev förvandlad vid Min Förklaring; du skall iföras majestätiska, bländande vita kläder och hela Himmelen skall kasta av sig Sin sorgdräkt och Himmelens bittra Tårar skall förvandlas till glädjetårar; hela Himmelen kommer att fira din Uppståndelse och alla martyr-helgon som bad utan uppehåll vid din Heliga Moders Fötter om Hennes förbön, skall tillsammans med Min Moder och Hennes oräkneliga heliga änglar, när den dagen kommer, stiga ned till dina barns hem och bo hos dem; då skall Jag föda dem med Min Kropp och ge dem Mitt Blod att dricka;”

Ryssland skall äta Mig och dricka Mig med stor kärlek, lovprisande Mig; Mitt Ryssland skall bli det levande exemplet för er tid och för kommande generationer, genom hennes Stora Omvändelse; din Syster-Så-Oälskad av många, kommer att avsäga sig allt ont hon gjort och åkalla Mig, sin Gud, med all sin kraft;

Vassula, kan du höra? lyssna ... lyssna till din Systers barns klagan; 1 hennes barn klagar och jämrar sig; det är Mitt Rysslands barn som gråter; hela Himmelen hör tydligt deras bedrövade rop; Himmelen är djupt rörd av deras plåga och Jag, som aldrig har slutat att älska henne, är nu nära hennes döda kropp, Min Hand vilar på hennes kalla hjärta; och hennes ben skall återigen blomstra upp från graven och hennes namn skall få upprättelse, ty Jag skall smycka henne och hennes söner och döttrar; från denna stund skall ett Fridens och Kärlekens förbund upprättas och förseglas mellan Mig och henne; Jag älskar henne och har alltid älskat henne; även i hennes otrohet mot Mig och i hennes ondska välsignade Jag henne om och om igen; detta skall bli Mitt Ärorika Mirakel; vänta bara och se; de som har somnat in i hat, som hatade Mig utan orsak, även dem skall jag föra tillbaka till Livet eftersom också de är hennes söner och fortfarande vilar i hennes sköte; stunden för allt detta är nära;

dotter, Jag är den Helige, den Allra Högste, Jag är den Allraheligaste Treenigheten, behaga Mig och hör Mig som du hört Mig idag;

(Gud verkade nöjd.)

”halleluja till vår Smorde! gläd Herren och sök Honom i hjärtats renhet, sök Honom i hjärtats enkelhet; vi är era änglar som skyddar er utan uppehåll”; 2

”Gud älskar dig, och Jag, Daniel är alltid med dig, förbli liten för detta behagar Herren!” 3

åhh Daniel ... hur ska jag kunna undvika möten där folk börjar känna till uppenbarelserna och mig, hur kan jag förbli ”liten”? Du vet hur jag ogillar att bli uppvisad!

“Vassula, ’förbli liten’ betyder: förbli ödmjuk och behaga Herren; kom ihåg att det är Herrens önskan att ni samlas;4 frukta inte; Hans Budskap skall göras känt, världen borde komma och möta Fridsfursten; ditt släkte borde erkänna Gud och låta omvända sig; tacka Gud för Hans Nåderika Verk; Jag, Daniel, ber oavbrutet för dig; Gud vill att du skall vara god, uppenbara Hans Kärlek för hela mänskligheten utan fruktan; den Allra Högste välsignar dig och alla dem som tar sig an detta Budskap för att förkunna Det för folken;”

Kärleken älskar er alla;


1 Här började jag gråta, inte bara därför att Rysslans barn lider, men också för att Gud lät så outsägligt, sorgsen.
2 Detta kom från änglars röster.
3 Daniel, min skyddsängel.
4 De månatliga bönemötena.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message