DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lär dig att vara tålmodig

9 november 1989

(Jag kommer till Herren på det här sättet och känner åter fruktan för att jag har fel. Det känns som om jag har svårt att få grepp om och förstå allt det här, jag går igenom en prövning igen. Trots det kommer jag till Dig som Du har lärt mig.)

Jesus?

Jag är; förbli i frid; Min Vassula, låt ingen ta ifrån dig den gåva Jag har gett dig;

Tillåt inte att detta får ske, min Herre!

Jag skall inte tillåta det att ske, men håll Min Undervisning i minnet; glöm aldrig hur Jag, Herren, närmade Mig dig;

Jesus, Du känner mina rädslor.

Jag känner dem;

Jesus, Du känner mina våndor.

Jag känner dem;

Ibland är jag rädd för att ha fel!

Jag vet, Jag känner med dig och längtar ännu mer efter att trycka dig närmare Mitt Hjärta; frukta inte, var fridfull; idag säger Jag dig att Jag skall visa dig att det du har, kommer ifrån Mig, lär dig att vara tålmodig, lär av Mig; hör Mig, stöd dig mot Mig, avsätt din tid för Mig, upphör aldrig att be1 ..... Vassula, när började du älska Mig?

Jag älskar Dig sedan “skrivandet” började, när Du närmade Dig mig på det här sättet, alldeles efter min skyddsängel Daniel.

Jag har kommit till dig genom “skrivandet” och Jag har uppväckt dig genom “skrivandet”; Jag har format dig genom “skrivandet”, Jag har undervisat dig med Min Kunskap genom “skrivandet”, Jag har förvandlat dig genom “skrivandet”; Jag har omvänt många Gudlösa människor genom “skrivandet”; Jag har visat dig tillståndet i Min Kyrka, även detta genom “skrivandet”; Jag har visat dig Mitt Heliga Hjärta genom “skrivandet”; hur kunde du någonsin tro att den iver som Jag ger dig är din eller kommer från dig!? blomma! Jag har valt dig just därför att du är så eländig och just därför att du var så långt borta från Min Kyrka; Jag valde dig därför att du var död, för att visa världen att Jag inte behöver människors kraft eller deras helighet för att fullborda Mina planer; 2

det är som Skriften säger: “det var för att de visa skulle komma på skam, som Gud utvalde det som i människors ögon anses dåraktigt och för att de starka skulle komma på skam, som Han utvalde det som är svagt i människors ögon: de som världen anser som simpla och förhatliga är de som Gud har utvalt - de som är ingenting alls för att visa för dessa som är allt”; och intill denna dag prisar Jag Fadern för att Han har dolt dessa saker för de lärda och kloka och uppenbarat dem för barn;3

känn frid, Mitt barn; Mitt Kors av Frid och Kärlek ropar ut till världen efter omvändelse, efter kärlek, efter frid och efter enhet; Mina Verk skall på nytt föra denna mänsklighet till gudomlighet; Mina Verk kommer från Min Barmhärtighet;

kom in i Mitt Heliga Hjärta och vila, Min Vassula; frihet är att älska Gud; Jag har befriat dig;

Ära vare Gud! Lovad vare vår Herre!

Jag, Jesus från Nasaret, är bredvid dig; idag skall Jag komma till dig genom Min “besöksstaty”;4 Jag utelämnar aldrig de gåvor som du ber Mig om; var välsignad, Jag skall hjälpa dig; be, för det är att tala med Mig och då lyssnar Jag på dig;

Jag är också med dig, Min lilla ängel; 5 vi, oss?

För evigt.


1 Det var tyst en stund.
2 Jesus tycktes säga allt detta i ett enda andetag.
4 En pilgrimsstaty som är en Jesu Heliga Hjärta-staty. En staty som stannar under 9 dagar i varje hus.
5 Detta var vår Heliga Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message