DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Din skönhet skall vara invärtes

3 november 1989

Låt oss ansluta oss till Dina Änglars procession
omkring Dig min Gud,
för Du är Unik i den Heliga Treenigheten,
och liksom de prisar Dig utan uppehåll
och sjunger hymner till Dig,
låt också oss få förkunna alla Dina under
runt Ett Enda Tabernakel.
Jag älskar Ditt Hus, min Herre,
Dröj inte med att förena oss alla i Ditt Hus,
låt Dina Änglar och Dina Helgon vara vårt exempel,
låt oss lära av Dem hur man tillber Dig
runt ett Enda Tabernakel.

Min blomma, allt skall gå i uppfyllelse i sin tid; var under tiden välbehaglig i Min Faders Ögon; låt dina prydnader och din skönhet vara invärtes, för Jag ser och rannsakar varje hjärta; så gläd Mig och behaga Mig genom att smycka och pryda din själ; hämta från Mig, allt vad Jag har är Dyrbart och Livet Självt; ös ur Min Skattkammare, Jag ger för intet; törsta efter Mina Rikedomar och hämta från Mitt Hjärta och fyll på ditt;

Min Vassula, fortsätt att göra allt som du lärt av Min Vishet och genom Min Milda Vägledning och vad du hört av Sanningens Röst;

förbli i Frid, kom ihåg Min Närvaro;

Ja, min Herre, jag välsignar Dig.

Jag välsignar dig och varje steg du tar;

Herre?

Jag är; Vassula, be om tro, kom ihåg att Jag kan ge dig tro i dess fullhet;

Jag vet inte ens hur jag rätt ska be Dig om en starkare tro, Herre!

även om du inte vet, försök; Min Barmhärtighet är Stor, blomma, var trygg ... gläd Mig, Min blomma, och släck några fler eldar för själarna som är i skärselden; kärlek släcker deras reningseldar, kom alltid ihåg detta; lär att Jag använder essensen av din kärlek till Mig för att utsläcka deras eld och flytta dem uppåt;och några kan äntligen komma till Mig; Jag, Herren, har gett dig Mitt Ord, Det är din andliga Föda;

lugna dig och hör Mig; 1 även i din absoluta svaghet kommer Jag att kunna ge dig alla Mina Budskap, trots din ringhet och din fullständiga oförmåga skall Jag, Herren, fullborda Mitt Verk; förbli liten, Mitt barn, förbli trofast mot Mig; Jag, Herren, älskar dig av hela Mitt Hjärta;

ära Mig och visa Mig vördnad; ta emot Mig för det behagar Mig; tillåt Mig att använda dig; be alltid med ditt hjärta; kom, vi, oss?

Ja, min Herre, ja min Moder.


1 Jesus menar att inte låta min hand skynda innan jag hör Hans Ord.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message