DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En Himmelsk Kyrka

2 november 1989

(Under de här dagarna visar Herren mig ständigt ”de tre järnstängerna”. Den här gången ser jag dem i en lysande orange färg, och de tycks vara mycket heta.)

Min Vassula, med Min Eld och med kraften från Min Låga skall Jag inte bara mjuka upp dessa järnstänger, men med Min Andedräkt skall Jag smälta samman dem och forma dem till en enda stång för all evighet; därefter kommer ni alla att nå den fulla kunskapen som är av Min Vilja och Mitt Förstånd; detta skall bli Min Gåva till er, en himmelsk Kyrka; Den kommer att stråla av Min Härlighet och era hymner skall sjungas runt ett Enda Tabernakel och era spöklika länder skall väckas till liv igen, förvandlade och uppväckta;

kom, dotter, Visheten skall undervisa dig;

Jag välsignar dig, älska Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message