DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag väljer Fattigdom för att visa Mina Rikedomar
En Nation vigd åt Ditt Heliga Namn skall uppstå

31 oktober 1989

älskade, frid vare med dig; hör Mig:

Jag undervisar med kärlek, Jag har undervisat dig med Vishet, Jag har upphöjt dig och format dig; förbli i Mitt välbehag och i Min lydnad; allt skall komma från Mig, förbli orubblig i Min Undervisning;

Min Vassula, stilla Min Faders vrede genom att behaga Honom, genom att löna ont med kärlek; stilla Hans Harm över detta onda släkte med din kärlek; uppenbara Mig i dig så att du evangeliserar med kärlek för Kärleken; Gud-är-med-dig, Mitt barn; du har fått uppdraget att evangelisera; Jag väljer svaghet för att visa Min Makt, och fattigdom för att visa Mina Rikedomar och Vishet; gör aldrig några egna anspråk; förbli ingenting, gör dig ännu mindre nu, så att Jag kan fullborda Mitt Verk;

Min Herre och Frälsare?

Jag är; frid Mitt barn, frukta inte, frukta aldrig Min Närvaro, frukta Mig bara om du gör uppror mot Mig; den som inte är med Mig, förskingrar; tänk på detta, Min Uppenbarelse till dig splittrar inte, Den samlar; Min Uppenbarelse förenar er till en Kropp; ta emot Min Frid, Mitt barn; förbli ingenting, förbli i Mig; Jag, Herren, välsignar dig;

(Detta sades på grund av de tvivel som jag ibland har, att jag kan ha fel...)

Jag lutar mig mot statyn av Vår Fru av Fatima, som jag har på mitt lilla bord där jag skriver. Jag viskar i Hennes högra öra: ”Du vet, Jesus gav mig något mycket dyrbart att vaka över. Det handlar om Förhärligandet av Hans Kropp, det är också till för själarnas frälsning! Så jag kommer till Dig, kära Moder, för att be Dig bevara Den, vakta Den och försvara Den åt mig. Ja, det är Herrens Uppenbarelse, jag överlåter Den i Dina händer, helt och hållet. Under tiden måste jag fortsätta Jesu Heliga Hjärtas verk, Han som har uppväckt och format mig för detta uppdrag.” Snart skall de döda lämna sina gravar vid ljudet av Hans Röst, till Hans Ära. Snart skall en Nation uppstå, en Nation vigd åt Ditt Heliga Namn, för detta har sedan länge blivit kungjort.'"

Mitt barn, ingenting skall kunna hindra Guds Kärlek till mänskligheten, även om du blir förföljd, oroad och angripen; var försiktig och lyd Gud; ingen har rätt att anklaga dem som Gud utväljer; Jag skall vaka över Uppenbarelsen så som Jag vakar över alla andra Uppenbarelser från Gud; ha förtroende för den Helige, Han vakar över Sina Verk;

uppenbara Guds Kärlek, Min Vassula, utan fruktan; kom, var i ständig bön till Fadern;

Jag tackar Dig och välsignar Dig, Heliga Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message