DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Omfamna Mitt Kors
Bundna till varandra för evigt

30 oktober 1989

blomma, Min Kärlek ger dig Sin Gåva: Mitt Lidande; Mitt Lidande; gå igenom Det och behaga Fadern som Jag har behagat Honom; Jag älskar dig med lidelse och det här är Mitt Sätt att visa Min Kärlek till själar; tillåt Mig att vara din vägvisare som leder dig längs Mitt Lidandes Stig;

Jag lär själar att uthärda Det utan att klaga och till var och en ger Jag efter hennes förmåga; Vassula, lär dig: för att nå fullkomlighet finns det en väg: Mitt Lidandes Väg som är Mitt Kors; uthärda Det med kärlek, uthärda Det med tålamod, omfamna Mitt Kors; Mitt barn, allt skall snart vara avslutat och du skall vara nära Mig; tillbe Mig, tillbe Mig, Jag välsignar dig;

(Senare)

Herre, rädda oss i Din kärlek,
åt Ditt Heliga Ansikte le mot dem som älskar Dig.
Vår Beskyddare, kom Din Abel till hjälp. Vi behöver Dig.

kom, Mitt barn, bli kvar nära Mig, Min trolovade; förstå vad Jag har gett dig, Jag har gett dig Mitt Hjärta och Min Kärlek; Min trolovade, Jag ger dig allt som Jag har; Jag räcker dig Min Bägare emellanåt; Jag ger dig Mitt Bröd för att hålla dig vid liv och Jag höljer dig i Min Vällukt för att påminna dig om Min ständiga Närvaro; dotter, Jag och du skall förbli bundna till varandra för evigt;

kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message