DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag använder inte din vilja om du inte ger Mig den
De tre Järnstängerna - Kom Helige Ande

26 oktober 1989

Herre? Jag känner mig som en båt utan åror.

Jag är; blomma, Min Stig är rak men smal, och mycket få finner Den; Mitt barn, var inte otålig var gång Jag ansar dig; Jag ansar dig för att du skall växa dig starkare och för att du skall bära mer frukt; Jag vill föröka din frukt; Jag vet vad du försöker säga till Mig: att Jag ansar dig för ofta; 1 Jag vet vad som är bäst för dig, Mitt barn; har du inte, när allt kommer omkring, själv gett Mig din frihet?

Jo, jag har erbjudit Dig min frihet för evigt.

Jag använder vad du har gett Mig, själ; Jag använder inte din vilja om du inte ger Mig den; lita på Mig, tro alltid på Mig för Jag är Varsam och Mild; håll ut, Mitt barn, och var ivrig att tjäna rättfärdighetens sak, brinn för att omvända andra själar; förbli liten och be alltid om Mitt råd innan du tar något beslut, hjälp kommer du alltid att få ifrån ovan;

(Senare)

Min Vassula, rita tre järnstänger med ett huvud längst upp dessa representerar de Romerska Katolikerna, de Ortodoxa och Protestanterna, Jag vill att de skall böja sig och förenas men dessa järnstänger är ännu mycket hårda och kan inte böja sig på egen hand, så Jag behöver komma till dem med Min Eld och genom kraften från Min Låga över dem skall de bli mjuka så att de böjs och smälts samman till en enda järnstång, och Min Härlighet kommer att uppfylla hela jorden;

be ofta denna bön till den Helige Ande:

kom Helige Ande,
kom genom den mäktiga förbönen
från din Älskade Brud Marias Obefläckade Hjärta;
amen; 2

med den här bönen skall Min Helige Ande skynda att komma över er; be att Min Helige Andes utgjutande skall komma över er;


1 Detta fick mig att le.
2 En bön som visades för mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message