DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var sen till vrede

23 oktober 1989

Herre?

Jag är; tvivla aldrig; vad Jag älskar dig! denna lilla tro du ger Mig är som ett fång blommor som Jag får ta emot varje dag av dig; Jag får dem på det här sättet, 1 Min lilla, vägra Mig ingenting; var sen till vrede så som Jag, din Gud är det; var snabb bara när det gäller att göra gott, var trofast mot Mig; Min Själs älskade, du som ville lämna din vilja, din själ och ditt hjärta till Mig, var inte rädd för du är i din Faders Händer och vad är mer underbart än att vara förenade med varandra? vägra Mig ingenting, utplåna dig själv helt och hållet så att Jag framträder fullt ut, förbli liten så att Min Kraft intar varje del av dig; dö från ditt “själv” dagligen och var ingenting så att Jag kan vara allting;

tro på Mig med ett barns tro så att Jag kan förhärligas på detta sätt och använda dig när det behagar Mig; allt Jag begär av dig är kärlek, kärlek, kärlek; allt som du gör av kärlek i Mitt Namn, ärar Mig och renar dig; evangelisera med kärlek för Kärleken; gå in i Mitt Heliga Hjärta dagligen och tillåt Mig att vila i ditt; förbli i Frid för Jag är Frid; Jag lovar dig att erbjuda dig Mitt Bröd dagligen; Jag Jesus älskar dig och räknar varje minut nu för att föra din själ till Mig;2 Jag, Herren, välsignar dig;

Jag välsignar Dig också, min Herre och Återlösare.


1 Jesus menar när jag dagligen kommer till Honom och låter Honom använda min hand.
2 Här menar Jesus i himlen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message