DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Grekland - Rhodos

17 oktober 1989

(Grekland - Rhodos)

Min Herre?

Jag är; kom ihåg vem som leder dig; samordna dig med Mig; be alltid med ditt hjärta och du skall få vad du ber om; böner som kommer från ditt hjärta är som ljuv musik i Mina Öron;

22 oktober 1989

(Under den veckan då jag var på Rhodos lyckades de som följer detta budskap att ordna två bönemöten med de lokala katolska och ortodoxa prästerna. Det var som om Den helige Franciskus och Padre Pio tillsammans med Den helige Basileios under ledning av vår Moder av den Ständiga Hjälpen, arrangerade dessa oväntade möten. Ett hölls i Den Helige Franciskus kyrka och det andra i den grekisk-ortodoxa kyrkan i Annalypsis.)

Pappa? Jag har ropat som Du bad mig göra i budskapet Den 30 september. Jag har ropat ut Sanningen.

ser du, Mitt barn, var inte orolig, för Jag är den Högste och från höjden kommer Mitt Ord till dig; Jag kommer för att återuppväcka Min Kyrka; kom alltid ihåg detta: ingen kraft eller höjd eller djup kan någonsin förstöra Min Kyrka; Min Kyrka skall återuppbyggas av Mig; Min Vassula, du är ingenting, ingenting alls, och ändå kan Jag använda dig; genom att ställa allt som är ”du” i skuggan kan Min Ande tala och handla i dig; Min Ande i dig får inte möta någon rival; frukta inte, även om Min Ande möter en rival, ser Jag alltid till att den försvinner;

överlämna dig själv åt Mig varje dag, var villig att göra Min Vilja och lämna resten åt Mig, din Gud;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message