DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kontemplativ tillbedjan

12 oktober 1989

Herre, jag tackar Dig för att Du har räddat mig. Jag älskar Dig och tillber Dig och endast Dig, min Gud.

Åh, låt Mig höra detta ofta, låt ditt hjärta tala till Mig; kom och meditera över Mig, meditera över Honom som är Vägen, Sanningen och Livet, kom till kontemplativ tillbedjan, för detta behagar Mig; Jag och du, du och Jag ansikte mot ansikte i fullständig tystnad; Jag som uppenbarar Min Skönhet för dig, och du som prisar Mig;

förstå att Mitt Hjärta längtar efter varje själ; Jag har nu fört dig tillbaka till Mig, men hur många fler själar måste Jag inte föra tillbaka!

kom och vila i Mitt Hjärta och låt Mig vila i ditt, Kärleken älskar dig;

Herre! vad jag älskar Dig,
vad jag längtar efter Dig,
vad jag törstar efter Dig,
vad jag behöver Dig!

fri till sist! 1

(Här ropade jag till av glädje!)


1 Jesus sade detta med stor glädje.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message