DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gör bot

1 mars 1987

(Idag, flera gånger under dagen, sade Jesus till mig, medan jag kände Honom nära mig: “tröttna aldrig på att skriva;“)

Vassula, Jag önskar att många skall få lära känna Mina ord; ord som kommer direkt från Mina läppar, för alla de uppenbarelser som Jag har inandats i dig kommer från Mig; Jag arbetar också på detta sätt; då och då kommer Jag och förnyar allt det som Jag redan har lärt ut; Jag är er Frälsare, alltid nära er, alltid redo att dra er undan det onda; Jag kommer och hoppas att Mitt ord skall tränga in i hjärtan och förbli i dem;

Vassula, vill du göra bot för andra?

Vad betyder bot i det här fallet, Herre?

bot betyder att sona och ställa tillrätta för andra som inte besvarar Min kärlek; gottgör för andra; allt du behöver göra är att älska Mig av hela ditt hjärta och med hela din själ;

Jag älskar Dig! Men jag vill lära mig att älska Dig gränslöst för att kunna gottgöra mer för andra.

kom, Jag skall lära dig; har det någonsin blivit känt att Jag inte har hållit Mitt ord? dotter Jag är din Lärare och av Mig skall du lära dig allting; Jag skall hjälpa dig att göra framsteg;

Jag är ovärdig allt som Du ger mig, det ser jag ju när jag jämför mig själv med ödmjuka och hängivna människor.Jag är inte stolt över mig själv, att ha blivit utvald för att jag är den mest eländiga av alla, och mycket sämre än den sista som borde fått denna undervisning. Jag vet att jag inte har blivit vald på grund av mina förtjänster, tvärtom, jag blev vald för min oduglighets skull. Det har Du själv sagt, Herre!

ta emot Min frid, Vassula; oduglig är du, men Jag älskar dig ändå; ge Mig all din oduglighet, så skall Min Barmhärtighet uppsluka den; känn dig älskad av Mig; kom, stöd dig på Mig; hör Mig; håll Mig sällskap; glöm inte att Jag är din Helige Följeslagare;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message