DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är den Gode Herden

5 oktober 1989

Min Jesus?

Jag är; frid, Mitt barn; tillsammans skall vi arbeta; ta emot Mitt Ord,1 skriv det sedan;

(Jag slog upp Joh 10:14-16.)

skriv: “Jag är den Gode Herden, Jag känner Mina får och de känner Mig, liksom Fadern känner Mig och Jag känner Fadern, och Jag ger Mitt Liv för Mina får; Jag har också andra får som inte hör till den här Fållan, också dem måste Jag leda; de skall också lyssna till Min Röst och det skall bli en Hjord och en Herde”; vid detta skall världen börja stråla; Jag skall sprida Rättfärdighet och Frid och jorden skall på nytt grönska som förut;

(Jag steg upp och kysste Jesus på Hans högra kind. Jag gjorde det på det Heliga Hjärtats staty, som jag har framför mig. Jag såg inom mig Jesus sitta nära mig och precis efter att jag hade kysst Honom, lyfte Han Sin Hand för att röra vid Sin Kind, där jag hade kysst Honom, Han såg ut som ett Lyckligt Barn. – Jesus bad mig skriva ner den här lilla episoden.)

Min älskade, det är för att visa dig hur Jag känner allting; kom, Mitt barn, låt oss vara tillsammans, låt oss vara oskiljaktiga;


1 Jesus menar genom Bibeln.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message