DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Längtan efter Gud

2 oktober 1989

Jesus?

Jag är; kom, Mitt barn, ta Min Hand så skall vi arbeta tillsammans; Jag är Visheten, din Lärare, så var beroende bara av Mig; lär dig att ingen kan ge dig bättre kunskap än Jag, som Är Herren; lyssna och skriv:

skapelse! själ! du som läser Mig, du som hör Mig, prisa Mig, förhärliga Mig, prisa Mig från morgon till kväll, prisa Mig och upphöj Mig ständigt, gör bot för dem som aldrig prisar Mig, inte heller ärar Mig; välsigna Mig, tillbe Mig och längta efter Mig, har ingen berättat för dig om de Tre Unga Männens Sång?1så lär den och förkunna den för folken; Sanningens Ande är med er alla, Mina små barn; Jag vill påminna er om att Jag är Gud som ni kommer för att möta och be till; eftersom Jag är en levande Gud, känner Jag om ni kommer till Mig med en läpparnas bön; Jag vill att ni skall längta efter Mig ... åtrå Mig, åtrå Mig, törsta efter Mig, sök Mig ivrigt, ha ingen annan längtan än efter Mig, längta efter att vara i ständig förening med Mig, längta efter att behaga Mig, längta efter att känna Mig och höra Mig, längta efter Min Närvaro, låt inget i denna världen bedra er; för om världen hatar er, kom ihåg att den hatade Mig före er;

sätt Mig Främst, såra inte Mitt Heliga Hjärta genom att försumma Mig; nära Mig kommer ni att känna Min Kärlek, Min Frid; och denna Himmelska harmoni som Jag har med Mina Änglar kan även bli er om ni kommer närmare Mig; Jag älskar er alla med en evig kärlek, en kärlek som ni inte kan förstå på jorden; kom så skall Jag visa er, om ni är villiga, vad Sant Liv i Gud innebär; sannerligen säger Jag er, den som lever i Kärleken lever i Mig, er Gud, och Jag lever i honom;

vakna upp ur er sömn, vakna upp ur er slöhet och bedra er inte själva med att säga: “men jag älskar Herren och Han vet det, jag har alltid gjort det och därför är mitt samvete rent,” idag ber Jag er att återvända till Mig; om ni frågar, “men hur skall vi återvända?” skall Jag svara, genom att omvända er; och om ni säger, “men vi är omvända, hur ska vi omvända oss?” då skall Jag säga er, genom att längta efter Mig, genom att törsta efter Mig; sök Mig, den Helige; kom och tillbe Mig; låt Mig, er Helige, vara er arvedel; låt era ögon flöda över av kärlekens tårar i Min Närvaro;

håll er vakna, håll er vakna, om ni visste hur mycket allvarligare det är att inte veta orsaken till sina synder, att inte känna sina synder och att ha förlorat känslan för vad som är gott och vad som är ont! motstå djävulens taktik; håll er vakna i era böner, var i ständig bön till Mig; be oavlåtligen, låt Mig känna att ni ständigt längtar efter Mig: en ständig bön, en bön som kommer från ert hjärta, det är Längtan efter Gud, Mina älskade; om ni vill växa till i Min Kärlek, gör er av med er likgiltighet och era böner av tomma ord, att vara i ständig bön är att längta efter Mig, er Herre; försök att förstå Mitt Budskap; längta efter Mig med glädje, längta efter Mig med ert hjärta och inte med era läppar; låt Mig höra er ropa "Abba!"; så kom till Mig som små barn igen, återvänd till Mig och begär Mig av hela ert hjärta, sök Mig med ert hjärta, kom till Mig, ge Mig ert hjärta; Hängivenhet skall smycka er själ; vandra inte bort från Sanningen, för Sanningen är Kärlek, så kom till Mig fulla av Kärlek, hämta Kärlek från Mitt Hjärta; var i Sanningen, lev i Sanningen genom att längta efter Mig utan uppehåll; gör allt detta så att ni får leva;

i dessa sista dagar utgjuter Jag Min Nåds Ande över hela mänskligheten, har ni inte märkt att Jag ger även till de minsta? Min Nåds Ande utgjuts över ert släkte för att lära er att älska Mig; Jag kommer som Påminnelsen om Mitt Ord; Jag kommer för att lysa upp detta mörker med Mitt Ljus; Jag kommer för att varna er och väcka er ur er djupa sömn; Jag kommer inte med vrede, Jag kommer med Kärlek, Frid och Barmhärtighet för att avtäcka dödens svepning som höljer era länder; Jag kommer för att påminna er om att Jag är Helig och att ni skulle leva ett heligt liv; Jag kommer för att påminna er och lära er hur ni skall be; Jag har gett er allt för att upplyfta er själ till Mig och dela Mitt Rike;

Jag kommer till er som en Tiggare och bönfaller er; Jag kommer som Visheten, brinnande av iver, för att om igen ge er kunskap om Heligheten; full av iver erbjuder Jag er Mitt Hjärta, i stor ödmjukhet ger Jag Mig Själv till er varje dag som ert dagliga Bröd; Jag ger er Föda och ni får äta vad ert hjärta begär, äta er mätta; så kom till Mig, återvänd till Mig och prisa Mig, er Gud;

Jag välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på er panna Kärleken älskar er alla, var ett;


1 Den finns i Tillägg till Daniels bok, B 28-67. Dn. 3:52-90.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message