DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Falskheten förföljer Sanningen

30 september 1989

Jag vill jubla över Din Kärlek för evigt,
Min Jesus, varje timma dagen ger
skall jag oupphörligt förkunna Din Kärlek och Trofasthet,
för Kärleken är ämnad att bestå för evigt,
djupt rotad i Himlarna och på jorden.
Det kommer en tid när ingen skall kunna förneka denna Kärlek!

Mitt barn, luta dig mot Mig och låt Mig smaka den kärlek du har till Mig; ack dotter, allt Jag ber dig om är kärlek; erkänn Min Kärlek, låt dina böner vara som rökelse, låt ditt hjärta förvandlas till ett rökelsekar som behagar Mig, stillar Min Rättvisa och Mina Sår som Jag får från Mina bästa vänner; känn den kärlek Jag har till er alla; tro med ett barns tro; försök aldrig rationalisera, för om du gör det kommer du bara att slita bort den Barndoms-Slöja som täcker dina ögon;

Mina Mysterier skall respekteras som Mysterier, och Min Närvaro på det här sättet som Jag har gett dig är också ett Mysterium; Min längtan är att du ger Mig varje droppe kärlek du har i ditt hjärta, och Jag i Min tur skall fortsätta att fylla ditt hjärta från Mitt; bär nu Mitt Kors en stund och låt Mig få vila;

Jag vill att Mina barn skall veta att då ni kuvar era sinnen och er kropp, används allt av Mig till Himmelska Verk; Jag använder era offer till att befria själar från Skärselden; Jag värmer upp hjärtan på jorden för deras omvändelse; Jag renar er själ; allt ni ger Mig används för att gottgöra; det hindrar Min Rättvisa från att blossa upp och drabba er, det bevekar Mig, det bevekar Mig ... Min Barmhärtighet är Stor;

(Jag kände djävulens raseri och hur han angrep mig.)

var inte rädd; Jag, Herren, är med dig; Jag lämnar dig inte ensam för en sekund; det är normalt att djävulen rasar; om du visste hur han hatar dem som Jag älskar på ett särskilt sätt, förstå då varför han angriper dig, Mitt barn; men Jag skyddar dig under Min Mantel, Jag kommer aldrig att låta honom röra vid dig, och på grund av detta tränger han sig så illvilligt in i själar som lyssnar på honom, och ställer dessa offer i din väg för att plåga och förfölja dig1 och utmatta dig till total tystnad; Satan har beslutat sig för att genom dessa människor tysta ner dig, för du är som en trumpet på alla hustak, som högt ropar ut Sanningen, som Jag med all Min Myndighet gett dig;

Mitt barn, fortsätt att ropa ut, fortsätt att ropa med hela din röststyrka; var Mitt Eko, för din röst är Min Röst, du kommer från Min Mun, så fortsätt ropa, ropa ut Sanningen till jordens länder! du behöver inte vara rädd; Mina förföljare kommer alla att vara bortblåsta, för de är egentligen Mina förföljare och inte dina; Falskheten förföljer Sanningen, Mörkret förföljer Ljuset, men till slut skall Jag, Herren, segra;

stanna kvar nära Mig, lilla barn, ge dig hän åt Mig; tillåt Mig alltid att andas i dig, var Min Huvudgärd; ta emot Min Frid; föröka din tro, det behagar Mig; kom, vi, oss?

Ja, Jesus, vi, oss.


1 Detta påminde mig om min syn 29 januari, 1989.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message