DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärlekens fånge
Vörda Mina Heliga Sakrament

29 september 1989

Halleluja!
Herren böjer sig ner och lyssnar på mig var gång jag ropar.
Min blick är fäst på Dig, min Herre,
jag mediterar över Dig utan uppehåll,
Du är min Föda, mitt Bröd och mitt Vin,
jag behöver inget annat i denna fientliga värld,
min själ törstar efter Dig,
mina läppar är spruckna av törst efter Dig,
Du är min Gud, som sökte mig
och fann mig i mitt elände,
illåt mig att få stanna kvar i Ditt Heliga Hjärta.

Jag skall aldrig visa bort dig; var gång du kommer för att ta emot Mig skälver Mitt Heliga Hjärta av glädje; Jag har gjort Mig så liten i den lilla vita Hostian; genom att inta Mig, tar du emot Mig, och när du tar emot Mig på det här sättet, erkänner du Sanningen; Jag och du blir då ett, du är i Kommunion med Mig, vad är ljuvligare än att vara tillsammans med Mig, din Gud? finns det ett renare och heligare möte? Jag, din Gud, möter dig, Min skapade varelse; Jag, din Återlösare och du, Min friköpta; Jag, Jesus, älskar dig till dårskap; hur kan somliga av er tvivla på Min Kärlek genom att vanhelga denna rena och heliga Kärlek? hur kan så många av er tvivla på Min Heliga Närvaro i Hostian?

Min Heliga Eukaristi får inte spillas ut eller behandlas som om Den inte var Helig; om ni bara till fullo förstod vad Jag erbjuder er och Vem ni tar emot i er, skulle ni aldrig upphöra att välsigna Mig; se! till och med Mina Änglar blickar ned på er från höjden och längtar efter denna Måltid som ni får ta emot, men inte de; ändå verkar många av er inte uppfatta Dess Fullhet ...

Jag är Kärlekens Fånge bakom varje Tabernakel, som väntar och hoppas få se er komma; kom nära, alla ni som ännu irrar omkring i denna ödemark, kom till Mig i renhet och utan fläck; låt Mig få glädjas över er; så gläd Mitt Hjärta ytterligare genom att ångra er och erkänna era synder; säg inte: “varför bikta sig? jag har inget att säga min biktfader”, var inte en av dessa som förlorat sin känslighet för synden; ni är långt ifrån fullkomliga, ändå beter sig några av er som om de var fläckfria och har uppnått fullkomlighet; var ödmjuka, var ödmjuka, ni kan lätt upptäcka era synder om ni ber med uppriktigt hjärta och ber Mig hjälpa er att se dem;

välsignade är de som lyder Min Lag och följer Mina föreskrifter och vördar Mina Heliga Sakrament; välsignade alla de som kommer till Mig fulla av Tro för att äta Mig och dricka Mig; Jag är Helig, så behandla Mig med Helighet så att Jag utgjuter Min Nåd över er i detta Heliga ögonblick, för att uppliva er själ; Jag gömmer inte undan Mina Rikedomar, Jag ger Dem i överflöd även till de minsta bland er;

kom, Jag är så ivrig att vara med er, så skynda inte och var inte otåliga i er bön; håna inte fromheten; reflektera och meditera över Min tillrättavisning; fast ni inte kan se Mig, säger Jag er att Min Hand vilar på var och en av er och välsignar er, Jag lämnar Min Andedräkt över er alla;

var ett;

(Senare)

För mig var lidandet till gagn,
då lärde jag mig dina stadgar.1
Jag vet att Du låter mig lida av Kärlek.
Du slösar Din Kärlek på mig
för Du har gjort mig till Din avkomma.
Jag vet att Du fostrar dem som Du älskar.
Herre, Du är en förtärande Eld!

Min Vassula, varje dag som går för dig närmare Mig; dag efter dag ger Jag dig bevis på Min Kärlek och att det är Jag som uppenbarar Mig för dig på det här sättet men ditt släkte plågar dig; detta släktes plåga kallas Rationalism, och Rationalismen är Dödlig; Rationalismen kommer från Mörkrets Furste, och alla som lever i mörkret bär på denna sjukdom bland andra sjukdomar; men allt som kommer från Mig kommer från Ljuset, och när Jag stiger ned till Mina utvalda själar för att upplysa denna mörka värld ni lever i, genom dem, är Mitt Ljus störande för alla dem vars gärningar är onda; Mitt Ljus stör dem så mycket att de är beredda att döda eftersom deras ondska exponeras och deras nakenhet uppenbaras för varje öga; deras reaktion skiljer sig inte så mycket från Adams och Evas som försökte fly och gömma sig för Mig;

ja, Mitt barn av ljus, du tillhör Mig och det är därför Mörkret är din fiende och din förföljare; Mörkrets avkomma kommer alltid förfölja Min avkomma; Mitt Ljus stör dem; Ljusets Stund över era länder förskräcker dessa människor, eftersom de har tillbringat en livstid med att frambringa osämja och alstra rationalism; Ljusets Stund är en ständig plåga för dessa mörka själar som vilar i gravar, men Jag skall låta Mitt Ljus lysa över dem; Mitt Ljus skall genomtränga detta Mörker och skall återuppliva allt som lagts öde med Mina Varma Strålar; Mörker skall inte längre kasta sin skugga över jordens länder; Mitt Ljus kommer att få hennes späda knoppar att spira och Mina Strålar skall öppna hennes blommor, och jordens grenar skall bli gröna igen;

upphör aldrig att be, Mitt barn; Kärleken älskar dig för evigt;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message