DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tillbe Mig i Tystnad
Hör Min bröllopssång

28 september 1989

Min Herre, det är inte så lätt att få grepp om Dina tankar. Jag vill vara välbehaglig inför Dina Ögon. Ibland känner jag att Du döljer Dig för mig. Är det mina synder som får Dig att gömma Dig?

Vassula, Min kärlek till dig skall aldrig ta slut; be mer, låt Mig påminna dig om att då och då be de böner Jag har gett dig; be den psalm Jag valt åt dig;1 tillåt Mig att använda dig då och då och när Jag så önskar; tillåt Mig att vara fri att härska över dig; så var inte rädd, var fullständigt beroende av Mig nu;

Jag har upphöjt dig till att vara med Mig och ingen annan; Jag kommer alltid att utplåna alla Mina rivaler som kommer nära dig, aldrig skall Jag låta dem störa dig genom att vända din håg från Mig; du är Min nu och för alltid; kom till Mig och tillbe Mig i Tystnad; var helt beroende av Mig nu, det gläder Mig; var beroende av Mig just så som Jag har lärt dig; meditera i tystnad, törsta efter Mig, Jag tycker om det! åtrå Mig, törsta alltid efter Mig, din Gud;

sluta upp med att hela tiden undra, är Jag inte Herrarnas Herre? tvivla aldrig på Mina Verk, Jag känner din förmåga; så älska Mig gränslöst genom att villigt uppoffra dig för andra; förbli trogen mot Mig; Min Ande vilar över dig och kommer alltid att vägleda dig; tala till Mig, varför försumma Mig? är dina bekymmer viktigare än Min Närvaro? luta dig mot Mig, milliontals gånger erbjuder Jag dig Min skuldra att luta dig mot;

kom, Jag vill se dig lyfta ansiktet och lysa upp av glädje, se vad Jag har gett dig! var som en solros, vänd ditt ansikte mot Mig och följ Mitt Ljus, Jag döljer inte Mitt Ansikte för dig! blomma! om du bara slutade att hänga med huvudet, och såg upp mot Mig, så skulle dina bekymmer lämna dig; förtrösta på Mig, lämna allt i Mina Händer så skall Jag hjälpa dig;

kom, alla dessa offer kommer inte att vara förgäves; din Jesus älskar dig,2 har du inget att säga Mig nu?....

Jo, Herre, det har jag; jag vill säga att Du ständigt är i mina tankar, dag och natt, jag mediterar över Dig natten lång; jag slutar min dag och börjar min dag med Dig i mina tankar. Min själ håller sig fast vid Dig.

jubla då! låt ditt hjärta och din själ jubla! din Konung kom till dig i din nakenhet och fattigdom, din Konung höljde din nakenhet med Sin Kärlek och Sin Frid och i Sin Ömhet smyckade Han dig majestätiskt med Sina allra dyrbaraste Juveler; har Jag inte prytt ditt huvud med Min Törnekrona? har Jag inte anförtrott dig Mina Spikar? delar vi inte Mitt Kors som vår bröllopssäng? har Jag inte uppenbarat för dig Min Skönhet? Jag har sammanvigt dig med Mig; tala, dotter!

Min Herre, vad jag än säger så kommer det aldrig att vara nog! Förbarma Dig över mitt elände, jag förlitar mig på Din kärlek, jag kommer att vara glad åt att få offra mer.

öppna då dina öron och hör Min bröllopssång; Jag vet vad du är gjord av: stoft och aska; kom ut ur din dysterhet genom att lyfta ditt huvud, se på Mig ... Jag är Han som uppväckte dig, och Han som bevarar din själ i lugn och ro; innesluten i Min Famn bevarar Jag din själ; Jag har gett dig allting för att Jag kall kunna lyfta din själ till Mig;

Jag har visat Min Oändliga Nåd och genom Min ynnest har Jag gett dig att dricka ur Min Bägare, inte sant? sök efter att behaga Mig, dotter; sök Mina Vägar, Mina Vägar är Heliga, undvik därför att klaga över ingenting; Jag har alltid varit nära dig och väglett dig; kom alltid till Mig i hjärtats enkelhet, Min Vassula, för dina dagar på jorden är bara som en förbidragande skugga, en flyktig stund som skall försvinna bort; ingenting på jorden varar för evigt;

håll därför Mina föreskrifter och följ Mina Bud; Jag har anförtrott dig Min allra Dyrbaraste Juvel; vaka över Den, omfamna Den och håll fast vid Den; Mitt Kors av Frid och Kärlek kommer att vara din själs ljuva plåga; din iver att dela Mitt Kors bör vara en brinnande låga i dig liksom i Mig; din törst efter Mitt Kors bör växa som Min; vid det här laget har du nog insett nu hur Jag bevisar Min Kärlek; ja, genom att låta dig få lida;

själ! Jag har förvandlat din torka till ett flödande källsprång, din fientlighet Mot Mig till ömhet, din likgiltighet till en brinnande iver för Mitt Kors, din sömnaktighet till djup saknad efter ditt Hem och din Fader; jubla själ! din Konung har tagit bort svepningen som täckte din kropp och har uppväckt dig liksom Han uppväckte Lasaros: för att äga dig;

O Jesus! Du är inte särskilt noga när Du väljer!

Mitt val är Mitt; Jag vill att du skall ärva Mitt Himmelska Rike och dela det med Mig; varje Verk Jag gör är för Min Ära;

se! du är fri nu, Min duva; Jag är din Mästare och till Mig skall du alltid komma och i Mitt Heliga Hjärta skall du alltid finna vila; Mitt Heliga Hjärta är ditt bo och din tillflykt, förstår du? Jag har tränat dig att känna igen Vem din Mästare är och vad Han vill ha av dig; din Mästare och din Konung vill ha din kärlek nu; kom, återgälda Min Kärlek; reflektera Min Kärlek som en spegel; Jag har skapat dig av Kärlek för att du skall älska Mig; glöm aldrig någonsin detta;


1 Ps 86.
2 Det var tyst en stund.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message