DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vägen till Mig är smal och svår

24 september 1989

Min själ jublar i Herren,
kom och hjälp mig att höra Dig, känna Dig,
så att min själ kan glädjas i Ditt Ljus.

älskade, känn dig älskad av Mig; synda inte mer; värdesätt allt vad du har lärt dig från Min Mun; mod, dotter; kom ihåg, Jag är bredvid dig och sannerligen säger Jag dig att Mitt Ord som du har fått, skall spridas som morgondimman;

tillåt Mig att använda dig dagligen, tillåt Mig att ingjuta i dig Mina Brinnande Önskningar; Jag vill ha Mitt altare ständigt brinnande för Mig, din Gud; du är bunden vid Mig, ändå har du aldrig varit mer fri; ända från början har Jag aldrig tvingat på dig någonting, Jag har alltid respekterat din frihet; kommer du ihåg hur Jag vägledde dig steg för steg, för var dag allt närmare Mig?

bed, Min Vassula, så skall Jag ge dig Min Styrka och viljan att fortsätta i ståndaktighet, för Mina skuldror är trötta av att bära Mitt Kors och Jag behöver villiga offersjälar av Min Kärlek som kan skänka Mig vila och dela Mitt Kors med Mig; Jag älskar er alla till dårskap och skulle inte vilja se någon gå förlorad; Jag behöver dela Mina lidanden med generösa själar;

förstår du Mig nu, Min Vassula? Vägen till Mig är smal och svår, den kommer att fordra många fler offer av dig än vad du ger Mig nu, men Jag skall hjälpa dig att fortsätta; frukta inte som du ibland gör; Jag leder dig till helgelse; Jag står framför dig hela tiden, så gör inte motstånd mot Mig; överlåt dig själv åt Mig, kom ihåg hur Min Kärlek räddar; åtrå Mig och sätt Mig först, upphör aldrig att be; ge inte djävulen något fotfäste för att fresta dig, sluta tvivla, hur länge till kommer du att tvivla?

blomma, Jag vet att du är svag och bräcklig, men tro Mig, Jag bär din svaghet på Mina Axlar; Jag skall bära dig hela vägen till Mitt Hus; Jag, din Gud, har upptagit dig som Mitt barn, inte sant? skulle Jag då överge Mitt adopterade barn bara för att det saknar styrka och fortfarande är eländigt? aldrig; Jag har upptagit dig för att bli Min Egen och du är nu verkligen Min, känn Min glädje! Jag har fostrat dig med ömhet och tagit emot dig som du är, med alla dina synder, din svaghet och dina brister, för att genom dig visa hela världen hur Min Barmhärtighet varar från släkte till släkte och hur Jag hela tiden förlåter dig fullständigt trots din synd och ofullkomlighet och Jag är redo att uppta er alla som Mina barn så att ni alla kan få del av Mitt Himmelska Rike;

Min Kärlek sträcker sig från släkte till släkte och kommer alltid att göra så; fatta därför Min Hand och tillåt Mig leda er alla till Mitt Hus; kom nu till Mig, som ni är; Jag älskar dig, Mitt barn; kom som du är till Mig så skall Jag med kärlek bära er alla på Mina Skuldror, in i Mitt Hus;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message