DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall föröka Mina Kallelser

22 september 1989

(Vår Heliga Moders Budskap.)

älskade dotter, Abba älskar er alla;

Lovad vare Herren.

säg detta till Mina barn: frid vare med er; Mina söner och döttrar, tillåt ert hjärta att öppna sig så att Jesus kan uppfylla ert hjärta och hela er;

Mitt Budskap idag skall påminna er om vem Jesus är; Jesus är den Sublima Kärlekens Källa, världens Ljus; för att rädda er uthärdade Han Korset utan att rygga för dess förödmjukelse; Han är mild och ödmjuk; kom och erkänn Honom som er Gud, ty att erkänna Honom är den fullkomliga dygden; känn Honom, känn Hans Heliga Närvaro, lär er att räkna Honom bland er, lär er att säga “vi, oss”; glöm Honom inte mellan era böner, ha Honom ständigt i ert hjärta, inneslut Honom i ert hjärta;

ta inte Våra Budskap som hot, Våra Budskap är Budskap om Kärlek och Fred, de utgår från Guds Oändliga Barmhärtighet;

behaga Gud genom att tänka er för innan ni öppnar munnen för att säga något som helst; låt inte era läppar bli er dom; låt allt ni säger bevisa att ni är Guds barn i en anda av helighet, ödmjukhet och renhet; var nitiska att tjäna rättfärdighetens sak;

idag ställer Jag denna fråga till er, ni som hör Mig: ”älskar du din nästa som dig själv?” Jag vill påminna er om att även i er svaghet kan ni uppnå fullkomlighet om ni låter er ledas av Herren; överlåt er själva åt Honom dagligen, erbjud Honom er vilja utan fruktan; Han känner er förmåga och kommer aldrig att begära något av er som kan skada er; upplyft era själar genom bön, väx till i helighet, väx till i den Kärlek som Gud erbjuder er i sådant överflöd;

lyssna aldrig på Upprorsmannen; lämna inget tomrum i ert hjärta så att demonen kan tillåtas fresta er; förbli bara i Tro, Hopp och Kärlek; låt dessa vara de frukter som fyller ert hjärta; Gud-är-bland-er och förser er själ med allt den saknar; Herrens Vingårdar kommer att förökas och De skall frambringa tillräcklig frukt för att mätta tusentals;

Skaparen förbereder er att inträda i Kärlekens Nya Era; se er Skapare som er Helige Följeslagare, er Fader, er Make, er Återlösare, er Rådgivare; prisa Herren för Hans Barmhärtiga Kallelser, ty Han säger: ”Jag skall föröka Mina Kallelser och inte göra dem färre; Jag skall dra Mina barn helt nära Mig och livnära dem med Min Egen Hand; Jag skall lägga Min Lag i deras hjärta och de skall förbli i skyddet av Min Kärlek; Jag skall trösta dem medan Jag leder dem åter till Mig, åter till Sanningen; Jag skall vänja dem vid riktig Föda; borta skall de dagar vara då inga välsignelser välkomnades; Jag skall veckla upp den svepning som täcker de döda och återuppväcka dem med Mitt Ljus,” Kärleken kommer att återvända till er som Kärlek och bo ibland er;

meditera över Våra Budskap och lev Våra Budskap; känn er trygga, för Vi är med er alla; Jag välsignar er och era familjer, be, och skall Jag be med er;

kom, dotter;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message