DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var Mitt Eko

5 september 1989

Min Herre, jag har tillbringat flera timmar med att tänka på det fruktlösa samtalet igår kväll. Jag var alltför distraherad för att ens närma mig Dig efteråt. Jag vågade inte möta Dig, jag skämdes. Vad har jag sagt i Ditt Namn? Ingenting. Jag svek Dig ... Jag har varken ärat Dig eller prisat Dig och ändå, jag har ingen annan glädje än i Dig, min Herre. Jag tynar bort av kärlek till Dig, Herre. Gud, bevara mitt hjärta rent och håll mig borta från frestelser.

Min Vassula, känn hur Jag älskar dig ...

Min Barmhärtighet är Stor och Min Ömhet har övervunnit Min vrede; Mina Vägar är Heliga, dotter, så var helig ty Jag är Helig; låt dina samtal vara som musik för Mina Öron; Visheten, Mitt barn, är din Lärare och Fostrare; undvik tomt prat, undvik värdelösa samtal; bär frukt, tala från Min Undervisning; Jag är din Rådgivare och Jag kommer alltid att ge dig råd; Mina elever vill Jag ha fullkomliga, så var fullkomlig! vänd dig bort från allt som drar ner dig, som skvaller, tomt prat; Jag älskar dig och vill att du skall vara fullkomlig;

känn Min Närvaro och förhärliga Mig genom att vara Mitt återsken, tala för Mig; en elev som är i Mina Händer bör förbli ren och lyssna till sin Herrens Röst;

Min Nåd är över dig, Jag önskar att du håller och följer Mina föreskrifter, förstå att Jag har lagt dig i Mitt Heliga Hjärta sedan begynnelsen; Min Ande är över dig, Jag har välsignat dig, älskade; mod, allt detta är inte förgäves; allt du behöver göra är att älska Mig, tillbe Mig och tillåta Mig att använda din hand; Jag önskar att du skall vara Mitt Eko;

Vad menar Du, Herre?

Jag vill att du skall läsa upp Mina Budskap på bönemötena; Jag känner Mig ärad; meditera ofta och acceptera allt som Jag ger dig; blomma, Jag kommer till dig med Mitt Kors, Jag behöver vila en stund, vill du bära Mitt Kors för Mig?

Min Herre, gärna.

kom ihåg vad Jag ger dig; Mitt Kors är dyrbart, lyft upp Mitt Kors, Jag skall återvända för att lyfta Det från dina skuldror senare; Mitt barn, Jag gläder Mig över själar som är tillgängliga för Mig; förvägra Mig aldrig någonting; var alltid beredd och tillgänglig för Mig, din Gud;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message