DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förföljd -   I tider av förföljelse

4 september 1989

(Förföljd.)

I tider av förföljelse
har min själ sitt varma skydd i Dig,
tills stormens raseri har tystnat igen.
Jag böjer mitt öra mot Himmelen
för att lyssna till Din Milda Röst, alltid så tröstande.
Jag behöver inte frukta, Din Heliga Närvaro bredvid mig tröstar mig,
ingen kan mäta sig med Din Trofasthet,
Du är nu Min Mästare,
Den Högste, Herrarnas Herre, min Återlösare,
och därför överlämnar jag mig helt och fullt till Dig,
min själ och mitt hjärta befaller jag i Dina Gudomliga Händer.
Amen.

Visheten, Mitt barn, är din Lärare och Fostrare; kom, fall i din Abbas Armar och finn tröst, du kommer inte att finna någon bättre; förtrösta på Mig, lämna dina sorger till Mig, Jag har god användning för dem; kom, och låt Mig vara ett gömställe för dig; Jag har sagt, “Jag skall vaka över dig”; Jag skall inte låta dina förföljare, som i verkligheten är Mina förföljare, dra ned dig i strömvirvlarna; ju mer de förföljer dig, Mitt barn, desto mer skall Jag, Herren, upprätta dig och välsigna dig; glöm aldrig detta;

lita på Mig, låt dina böner vara som rökelse; tillåt Mig att använda dig som Mitt lockbete för de gudlösa; alla dessa uppoffringar kommer inte att vara förgäves; kom ihåg, Mitt Heliga Hjärta är ditt Hem;

vi? oss?

Vi, oss, min Herre.

var god;

(Vår Heliga Moders Budskap inför bönemötet)

frid vare med er alla; Gud ensam är Visheten; lyssna till Vishetens Röst som kallar på er i denna öken, öppna era öron och känn igen Hans Röst; Jesus kallar er alla, en efter en att återvända till Honom, att återvända till Kärleken och följa Honom i Hans Fotspår;

Min Son känner er svaghet och era brister, men ni behöver inte oroa er om ni överlämnar er själva helt och hållet i Hans Gudomliga Händer och litar på Honom; kom till Honom som ni är och erbjud Honom er vilja; ge Honom er kärlek; ge Honom era lidanden, era sorger, er ängslan, era problem; ge Honom allt; lita på Honom, tillåt Honom att leda er in i djupet av Sitt Heliga Hjärta där ni kommer att finna Hans Frid; denna Frid som er själ så väl behöver;

Jag vill att ni alltid skall vara på er vakt för den onde som uppmuntrar besvär, splittringar och förvirring och mer än någonsin bekämpar Guds Frälsningsplan; han förleder till och med de utvalda och förvillar dem; men, var och en som åkallar Herrens Namn blir hörd och räddad från att falla, men de som lyssnar till den ondes röst kommer inte att kunna känna igen den rättfärdighet som kommer från Gud, de kommer inte att kunna känna igen Kärlekens Röst;

kom alltid ihåg att skönt ljuder stegen av dem som kommer med goda nyheter; be, älskade barn, med ert hjärta, och välkomna Anden som nu utgjuts över många länder; känn hur stunden för Kärlekens Återkomst närmar sig och hur Nåden flödar frikostigt över så många av er;

Jag kommer att avsluta Mitt Budskap med att påminna er om att ni skapades av kärlek för Kärleken, för att älska er Skapare och att allt som blivit till har skapats av Honom och till Honom; så prisa Honom och ära åt Den Som skapade er; gläd Mig, er Moder, och meditera över Våra Budskap och lev Våra Budskap;

Jag välsignar er alla, Jag välsignar era familjer; Jag, er Heliga Moder, älskar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message