DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Patmos, Uppenbarelsebokens ö

25 juli 1989

(Patmos, Uppenbarelsebokens ö, där St. Johannes levde i landsflykt.)

Jag förde er till ett bördigt land att njuta dess frukter och allt dess goda; 1

Min Herre, jag ber Dig om nåden att få ”ta emot” Ditt Ord, om möjligt, i grottan där St. Johannes tog emot Ditt Ord. Herre, ur djupet av mitt hjärta ropar jag till Dig. Lyssna i medkänsla till mitt rop. Jag förlitar mig på Ditt svar. Amen.

när du påbörjade din bön, utgick ett ord, och Jag har kommit för att säga dig vad det är; du är högt benådad;2

Vad menas egentligen med det, Herre?

hör Mig, kom nära Mig när som helst så att de får veta att Jag Är Han; Jag, Ordet stiger ned bland er för att förlåta er och föra er alla tillbaka till Mig;

(Ett budskap som gavs till den unga grekiska gruppen som kom till Patmos för att be och lära sig rosenkransen. En del kom från Aten, andra från Rhodos. Alla förenades i pilgrimsfärden till Patmos.)

vakna! Mina älskade; Jag är er Frälsare, den Korsfäste, er Återlösare; känn Min Kärlek...

för er skull har Jag kommit för att föröka kärleken och förminska ondskan; Jag kommer för att förse er själ med allt som fattas den; var inte rädda, Mina små, är Jag inte överflödande rik? är Jag inte den Högste? så förtrösta, för ni är i er Faders Armar; Jag, den Heliga Treenigheten, är En och Densamme;

överlämna er själva helt i Mina Armar och tillåt Mig att forma er till Levande Pelare av Ljus, tillåt Mig att dela allt Jag har med er; Jag älskar er! älskade, ljuset i denna mörka värld flämtar, för den onde utsläcker nu det lilla ljus som ännu finns kvar i den här världen;

ert släkte gläder sig obarmhärtigt åt att kalla det onda för gott, och det goda för ont; utan förskoning hädar de oupphörligen Mitt Heliga Namn, ständigt beredda att vända sig till den onde och falla ned för hans fötter, hur lider Jag inte av att se allt detta! känn Mitt Heliga Hjärta hur sargat Det är, hur Det blöder vid åsynen av detta döda släkte som kämpar för att skära av navelsträngen till Mig, så att de med nöje kan kalla sig: Gudlösa; så att de kan säga: ”vi behöver inte tänka på vem vi tillhör, se, vi är befriade, vi skall nu gå ut och bygga ett Babels Torn, har vi inte gjort detta förut? varför vara bundna till Gud? vad vinner vi på att lyda Hans Lag?”

de gör allt detta därför att de aldrig har känt vare sig Fadern eller Mig; de flesta i detta släkte är Baalsdyrkare; ja, de är avkomlingar till sina förfäder som dyrkade falska gudar; allt de företar sig förtorkar deras själ, för de har skurit av navelsträngen till Mig som närde deras själ ... de går villigt mot den eviga elden, de angriper Mitt Heliga Namn och utmanar Mig medvetet ...

kom, Jag har kallat er och ni har hört Mig; Jag Är er Herre och ni Mitt Folk, Mina Egna; ta emot Mig med kärlek och frid; jorden är besudlad under detta släktes fötter, därför måste Min Renande Eld falla över dem från höjden och rena den tjärade marken;

lyft er själ till Mig och var ett med Mig; ta emot Min Frid; Jag välsignar er alla och allt ni har tagit med för att få välsignat, Min Andedräkt är över varje ikon och religiöst föremål; var ett;

be one;

(Budskapet ovan gavs efter ”båt-incidenten”. Under båtfärden från Rhodos till Patmos började någon tala om religion. Efter en kvart var vi tolv omgivna av en stor skara unga människor, de flesta ateister, som diskuterade med oss. De bekämpade Guds Ord. Men trots deras våldsamma angrepp och hån, blev en av dem omvänd där på båten.)

Min Herre,
låt dem se Din svartsjuka Kärlek.
Du är vår Frid och vårt Hopp.
Vi förtjänar inte Din Kärlek och inte heller Din Barmhärtighet.
Var hos oss för vi är svaga och känsliga som blommor
och vi behöver Din Sav som livnär oss.

var heliga så som Jag är Helig; läs Mitt Ord; lev för Mig och bara för Mig; löna ont med kärlek; var som skott som spirar från Vinstocken; snart skall ni knoppas och blomma och ni kommer att uppfylla världen med frukt; ta emot Min Frid, stanna kvar vid Mitt Bröst; Heligt är Mitt Namn, så kom ihåg att vara heliga;

kom;

26 juli 1989

(Inne i grottan där Uppenbarelseboken kom till, just där skrivarens fötter stod, lägger jag ner min skrivbok för att ta emot Herrens Budskap.)

Herre?

Jag är; tvivla aldrig; Jag Är med dig nu och intill tidens ände och i evighet;

Herre?

Jag är; Kärleken är nära dig, var inte rädd; kom, allt Jag ber dig om är Kärlek, ett gensvar av Kärlek; Min Frid är din, ta emot Min Frid så att du kan ge Den till andra;

upphör att göra det onda;

Förenas! Ena er och var ett, liksom Jag och Fadern är En och Densamme;

fred ... fred, kom och slut fred med Mig, Kärleken kallar er nu;


2 Dan. 9:23.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message