DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Från all Evighet har Jag längtat att vara med dig, i dig och du i Mig

19 juli 1989

Helige Gud,
min själ längtar efter Ditt Heliga Hjärta,
lyckliga de som bor i Ditt Heliga Hjärta
och kan tillbe Dig dagen lång;
lyckliga de som tar emot nåd från Dig;
kalla dem som ännu ligger döda åter till livet,
så att de kan glädjas i Dig,
visa dem Din Kärlek,
visa dem Ditt Heliga Hjärta
så att de kan sjunga en Ny Kärlekens Hymn till Dig.

Min Själs älskade, ta Min Hand och begrunda allt som Visheten undervisat dig i; Jag har undervisat dig med Kärlekens språk; Jag har lärt dig att urskilja och lyssna till Min Röst, Jag har lärt dig hur du finner Mig, din Herre; Jag har levandegjort din själ, Jag påminde dig om Min Skönhet och att Jag är Kärlekens Högsta Källa; från all Evighet har Jag längtat att vara med dig, i dig och du i Mig; kanske du nu börjar förstå denna Min brinnande Kärlek? och hur ivrig Jag, din Gud, är och hur Jag törstar efter Kärlek?

blomma, Jag är alltid hos dig och kommer förbli hos dig intill slutet och för evigt; gör Mitt Heliga Hjärta till ditt Hem, och liksom en duva har sitt bo, ha Mitt Heliga Hjärta som ditt Hem;

Min Kärlek till er alla varar för evigt

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message