DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ditt lidande är ingenting i jämförelse med Mitt

5 juli 1989

Min Herre?

Jag är; frid vare med dig;

Herre, ibland är det svårt.

Min Vassula, Jag vet att det är svårt att leva i en öken, men kom ihåg att Mina Ögon aldrig lämnar dig; luta dig mot Mig; Mina Ord skiljer sig inte från hur de varit förr; Jag har aldrig slutat att kalla varje släkte till omvändelse; med stor kärlek och medlidande håller Jag alltid ut Min Hand mot dig; är du villig att fortsätta med Mina Kärleksverk?

Ja, Herre, jag vill, om det är Din önskan.

det är Min önskan, Min önskan är att få smycka varje själ på jorden, Min önskan är att var och en skall få smaka Mitt Bröd; Jag älskar er alla; Min önskan är att få fylla er för intet; Min önskan är att föra de gudlösa till besinning;

Min Vassula, känn Mitt Heliga Hjärta; aldrig har Det varit så sönderrivet och plågat som i denna mörka tidsålder;

O Gud ...

ändå, hur mycket större är inte Min smärta att se så många själar på väg mot den eviga elden ... förstå Mitt barn, att ditt lidande är ingenting i jämförelse med Mitt; tillåt Mig att vila i dig;

var i Frid;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message