DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Allt Jag vill ha är din vilja
Den helige Mikael

4 juli 1989

Min Herre?

Jag är;

samla dig vid varje möte; samla dig, frukta inte; Min undervisning är felfri och tillförlitlig, tillåt Mig att undervisa din själ, tillåt Mig att fortsätta Min Gudomliga Plan; allt Jag vill ha är din vilja; 1 Jag ger dig Min Frid, Min Kärlek, i all Evighet; Jag skall aldrig svika dig;

frid, Mitt barn; hör Min Moder;

Ja, Herre.

(Maria, vår Heliga Moder.)

Vassula, låt din själ vila i Jesu Heliga Hjärta och lämna resten åt Honom; kom, Jag skall diktera Mitt Budskap för dig: 2

frid vare med er; Jag är med er alla vid denna sammankomst med Mina händer utsträckta över er, och välsignar er alla;

lyssna till Vishetens Ord; det enda Herren söker är ert hjärta, vägra Honom det inte; om ni ger Honom ert hjärta skall Han ge er Sin Kärleks Gåva, för att leda er och föra er in i Sitt Heliga Hjärta som är ert Hem, er själs Hem; återvänd till Herren och skänk Honom er vilja; kom tillbaka till den Högste och Han skall göra er väldoftande av Sin Kärlek;

Jag kallar er alla idag för att uppmuntra er; Våra Rop hörs över hela denna mörka värld, denna värld av bedrövelse och vånda som er tidsålder har blivit; Jag bönfaller varje själ allvarsamt att begrunda varför Jesus och Jag varnar er alla på olika sätt och på så många platser i världen, och kallar er till omvändelse; Vi är som oroliga Föräldrar som använder alla medel för att nå er och varna er, ni som är Våra så älskade barn; ta Våra Varningar och Kallelser till ert hjärta;

ångra er, be med ert hjärta, kom med kärlek till Herren, kom i tillbedjan inför Herren; ta emot den Kärlek Han erbjuder er; gläd Hans Hjärta och låt Honom se er alla komma vid den Tid som är utsatt för Tillbedjan; Kärleken längtar efter kärlek, Kärleken söker ert hjärta; kom då till Kärleken, kom till den Helige som ropar efter ett gensvar av kärlek;

Jag är er Heliga Moder som älskar er, tvivla inte; Jag välsignar er alla i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn; amen;

(Den Helige Mikael ger oss ett budskap.)

Jag är den Helige Mikael; Jag är er Helige Mikael, till vilken ni ber om beskydd och försvar emot den onde; var inte rädda, era prövningar kommer att förvandlas genom denna bön;

tillåt Kärlekens Ande att sprida Sina Nådefulla Rop, lyssna till Nådens Ande, lyssna till Anden ty Hans Barmhärtighet är Stor;

kväv inte, som era förfäder, dem som tar emot den Heliges Budskap, genom att säga till visionärerna: “se inga syner” och till profeterna, “profetera inte för oss för vi är i Sanningen”, lyft istället upp era ögon och se er omkring; alla församlas och återvänder till Gud, era söner kommer fjärran ifrån och era döttrar bärs ömt i famnen, för Herren har kungjort detta: “fastän natten råder över ert släkte, skall Mitt Ljus genomtränga den och övertäcka denna jord, och alla länder skall komma till Mig och Jag skall församla Min Hjord i en Helig Fålla under Mitt Heliga Namn;”

be, ni Herrens barn, och låt Herren upprätta Sitt Folk genom att ta emot vad som kommer ur det späda barnets och de ringas mun; var inte rädda, Frälsningen är nära, alldeles vid era portar;

Jag välsignar er i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn; amen;

tillåt Herren att använda dig, Vassula, åtrå Herren; älska Honom, för Han är full av Barmhärtighet;

(Senare. Fortfarande törstig efter Gud kommer jag till Honom på detta speciella sätt som Han gett mig, om så bara för tio sekunder. Jag behövde bara ett utbyte av förtrolighet, ett ord med min Återlösare.)

Herre, jag älskar Dig ...

Jag är; blomma, älska Mig; du gläder Mig; kom hit, Jag är nära dig;


1 Jag såg för min inre syn hur Jesus sträckte ut Sin Hand mot mig medan Han sa: “allt Jag vill ha är din vilja.”
2 Budskap för bönemötet den 14 Juli 1989 i Fribourg.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message