DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kom och upphöj Mig och tillbe Mig ty Jag Är Helig

29 juni 1989

Lovad vare vår Herre, den Allsmäktige,
som ensam gör under.
Min Gud, Du lärde mig Ditt Ord
och ännu förkunnar jag Dina under.
Full av medlidande förlät Du min skuld
och förde mig till besinning.
Du har lärt mig förstå och känna Vishetens ord:
De som äter Mig skall hungra efter mer och de som dricker Mig skall törsta efter mer.1
Likt en kvinna som blivit änka
strövar jag omkring i denna öken
och söker Din Eviga Källa och Dina gröna ängar,
där jag kan lägga mitt huvud och vila.

dotter, istället för att vara ett ofruktbart träd, har Jag låtit dig blomstra och bära frukt; istället för en fientlig hedning, har du blivit en hängiven tillbedjare; istället för likgiltighet gav Jag dig iver för Mig, din Gud; kom, förbli i Min välvilja och var ett med Mig;

Herre, jag funderade på vårt möte igår...

Jag, Herren, skall ge Mina sändebud Mina nyheter; se här, idag har Jag löst dina händer från bojorna; känn dig fri ... om du vill komma med Mig och dela Mitt Kors av Frid och Kärlek, så kom; Jag skall ta hand om dig; känn dig fri ... du vet mycket väl att Jag räcker till i Mig Själv, Jag är den Allra Högste; Jag älskar din oskuld och Jag skall inte beröva dig Mina Tecken; Jag skall ge åt de fattiga och behövande så att de kan prisa Mitt Namn; kom till Mig i hjärtats renhet, Jag vill låta dig göra framsteg; kom och upphöj Mig och tillbe Mig ty Jag Är Helig;

Kärleken älskar dig för evigt, kom;

Herre?

Jag är; be och låt Mig höra din bön, den bön Jag gav dig genom diktamen;

“O Jesu Heliga Hjärta,
Min Herre som jag tillber,
Jag ger Dig min vilja;
gör mig till Ditt redskap
för Din Frid och Kärlek,
gör mig till ett offer
för Ditt Heliga Hjärtas
Brinnande Önskningar.
Amen."

förbli liten och väx bara till i Min Ande; övergiven skall du aldrig bli;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message